شمشاد فرنگی درخچه ای با گلهای سبز زردرنگ و برگهای  بیضی شکل 


شمشاد فرنگی درخچه ای با گلهای سبز زردرنگ و برگهای  بیضی شکل 

شمشاد فرنگی درخچه ای با گلهای سبز زردرنگ و برگهای  بیضی شکل 

 شمشاد فرنگی را در ایران شمشاد و یا شمشاد اناری هم می گویند. درخچه ای است که در بعضی باغ ها آن را به عنوان حدفاصل باغچه ها می کارند تابستان و زمستان سرسبز است گاهی ارتفاع آن به بیست متر هم می رسد. برگهای شمشاد فرنگی بیضی شکل وکلفت است و در تمام چهار فصل سال سبز می ماند و نمی ریزد. گلهای شمشاد با سبز زردرنگ است و در سر شاخه ها پیدا می شوند.برگ و پوست شاخه های شمشاد را باید در بھار بچیند و برگهای سالم را در سبدی که هوا از آن عبور می کند. پچینید و سبد را درجابی آویزان کنید  که دور از رطویت و آفتاب باشد پوست شاخه های شمشاد را هم مثل روبان درآورید و تکه تکه کنید و در سبد بریز ید و در کوره یا آفتاب خشک کنید.خشک کردن برگ و بیست شمشاد باید بسرعت انجام گیرد. .

کمی از تاریخ

شمشاد از زمان های ماقبل تاریخ شناخته شده و مدتی شعرای یونان ولاتین را به تحسین خود واداشته است. .و در امپراتوری رومیان آن را برای تزیین در کاخها می کاشتند و به فرم وشکل  حیوانات در می آوردند یکی از کشیش های زن به نام سنت هیلدگراد نخستین است که خواص  دارویی شمشاد را کشف کرد درباره آن نوشت: «این گیاه - به اندازه ای قوی است که سرسه به خود رادر طول سال حفظ می کند کسی که آبله گرفته است اگر شیره برگ و پوست آن را با شیرین بیان مخلوط کند وبنوشند درد آبله و عوارض آن از او رخت برخواهد بست آلبرت بزرگ که در سالهای  1385-1450 می زیست گردنبندی  از چوب شمشاد را گردن می آویخت و به پیروان خود توصیه می کرد که این  گردنبند را به گردن تمام افراد خانواده خود بیاویزند از هر درد و محنتی در امان.باشند پیر آندره نیول که او هم چون آلبرت به شمشاد اعتقاد داشت می گفت: «برای داشتن موهای جوان و مبارزه بر ضد زخم های پوست سر باید صابونی را بکار برد که برگهای شمشاد در آن افتاده و جوشیده باشد.» بالاخره گیاه شناس آلمانی به نام لئونارد فوش ادعا می کرد که «جوشانده خاک اره چوب، شمشاد شکم را صاف کرده و بجای خودش می نشاند. و او توصیه می کرد که نباید در زیر درخت شمشاد خوابید زیرا هوای آن برمغز نفوذ ناگواری دارد .امروز در بسیاری نواحی و مناطق دنیا مسیحیان چوب شمشاد را بجای چوبه زیتون بکار می برند.سنن ملی در این نواحی و مناطق درخت شمشاد را درختی مقدس می نامند.دهقانان در این مناطق مزارع خود را با درخت شمشاد حصاربندی می کنند. و شاخه هایی از شمشاد را بر در طویله خود می آویزند تا دامها را از امراض مسری حفظ کنند  هنوز هم در بلژیک اعتقاد دارند که درخت شمشاد صاعقه را از آن زمینی که در آنجا کاشته شده است دور می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد