شناخت ازمون رفلکسی بابینسکی در تشخیص ام اس


شناخت ازمون رفلکسی بابینسکی در تشخیص ام اس

شناخت ازمون رفلکسی بابینسکی در تشخیص ام اس

 

حس: ممکن است نورولوژیست حس وضعیت شما را، با گفتن اینکه چشمانتان را ببندید و بگویید دستها و پاهایتان در فضا در چه وضعیتی قرار دارد، بسنجد. احتمال دارد حسی ارتعاشی شما را با گذاشتن یک دیاپازون در مقابل نقاط مختلف بدنتان، ارزیابی کند. همچنین ممکن است خیلی ملایم بدنتان را لمس کرده یا آهسته نوک سنجاق یا یک تکه پنبه را روی بازوها یا پاهایتان قرار داده و بدین صورت، تغییرات حس لامسه را در شما بیازماید.

* رفلکسها: نورولوژیست ممکن است واکنش های مچ پا، زانو و آرنج شما را امتحان کند تا ببیند این واکنشها در دو طرف بدن یکسان است یا نه.

ازمون رفلکسی بابینسکی (برگرفته از اسم نورولوژیست فرانسوی ژوزف بابینسکی) نیز مهم است، زیرا اگر این آزمون در هر فرد با سنی بیش از یک سال غیرطبیعی باشد، نشانهای آسیب در CNS است. برای انجام این آزمون، پزشک یک وسیله ی غیر تیز را به کف پا، از پاشنه تا انگشت کوچک، میکشد. واکنش طبیعی این است که کف پای فرد خم شده و حالت جمع شدگی در انگشتان پا رخ میدهد (درست همان حالتی که کف پا را قلقلک بدهند).

واکنش غیرطبیعی (رفلکس بابینسکی)، که درام اس  شایع بوده، بدین صورت است که انگشتان پا به طرف بالا رفته و از هم دور میشود.

وجود علامت لرمیت (به نام دیگر نورولوژیست فرانسوی ژان لرمیت): نورولوژیست ممکن است از شما بپرسد که آیا تابهحال احساسی برق گرفتگی ناگهانی هنگام خم کردن سر به طرف جلو داشته اید؟ چنین علامتی میتواند اثبات کشاندهی وجود آسیب در CNS باشد. اگرچه علامت لرمیت، ممکن است گاهی به دلایل دیگری رخ دهد، اما غالبا آن را به ام اس نسبت می دهند.حفظ نورولوژیست احتمالا این گونه معاینات دقیق را فقط در ویزیت اول انجام میدهد.

در صورتی که در علایم بیماریتان تغییرات عمده ای ایجاد شود یا در یک تحقیقات بالینی شرکت کنید، احتمال دارد در ویزیتهای بعدی، با توجه خاصی به هرگونه مشکل جدیدی که ممکن است پیدا کرده باشید، مختصرا این معاینات را انجام دهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد