شناخت اصطلاح علمی ” تست آپگار”


شناخت اصطلاح علمی ” تست آپگار”

شناخت اصطلاح علمی " تست آپگار"

 

پس از آنکه پزشک و پرستار از سلامت نوزاد اطمینان یافتند (معمولا با تست آپگار - برای جزئیات بیشتر به فصل ۱۰ رجوع کنید)، کارمند بیمارستان شروع به تمیز کردن نوزاد و کمک به او برای انتقالی راحت به خارج از رحم می کند. نوزادان باید مانند پروانه هایی که از پیله هایشان بیرون می آیند، خود را به وضعیت جدید زندگی به طرق مختلف تطبیق دهند. ناگهان، و برای اولین بار، می توانند به خودی خود نفس بکشند و دنیای اطراف خود را ببینند.

در بیمارستان، یک دستبند شناسایی هویت به دست نوزاد شما می بندند. همچنین همه ی بیمارستانها یک دستبند با شماره ی شناسایی نوزاد به دست مادر می بندند اکنون در بسیاری از بیمارستانها به هریک از پدران جدید نیز یک دستبند شناسایی می دهند تا پدر سرافراز شناسایی شود.) هربار که پرسنل نوزاد را نزد مادر می آورند شماره ها را کنترل می کنند تا مطمئن شوند هر نوزاد را به مادر واقعی خود سپرده اند.

اکثر بیمارستانها تمهیدات امنیتی بیشتری برای جلوگیری از اشتباه شدن نوزادان و جلوگیری از ورود افراد غیرمسئول به بخش نوزادان انجام میدهند. بسیاری از بخش های نوزادان قفل و به شدت مراقبت می شود.

آماده کردن نوزاد برای زندگی خارج از رحم کارهای زیادی بلافاصله بعد از تولد نوزاد شما اتفاق می افتد. او تغییر قابل ملاحظه ای کرده و برای انطباق با آن باید کارهای زیادی انجام شود. پرسنل پزشکی برای دادن بهترین شروع زندگی اقداماتی فوری برای او انجام میدهند. خشک و گرم نگه داشتن نوزاد از آنجا که بعد از تولد دمای بدن به سرعت کاهش می یابد، خشک و گرم نگاه داشتن نوزادتان حائز اهمیت است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد