شناخت انواع داروهای اینترفرون بتا 


شناخت انواع داروهای اینترفرون بتا 

شناخت انواع داروهای اینترفرون بتا 

 

داروهای اینترفرون بتا شامل موارد زیر است:

به آونکس (Avonex)

آزمایشهای بالینی نشان داده که آونکس تعداد عودها و تعداد ضایعات جدید و فعالی قابل مشاهده در امآرآی را کاهش میدهد و سرعت پیشرفت بیماری را کند می کند. تأثیر این دارو بر انواع عود کننده ی ام اس مورد تایید است (همچنین در مورد مبتلایان به ام اس پیشرونده ی ثانویه که هنوز هم دچار عود می شوند). آونکس شروع ام اس را در افرادی که یکبار سابقه ی بالینی دمیلیناسیون (آسیب به میلین CNS) را تجربه کردهاند و در معرض ابتلا به اماس هستند، به تأخیر میاندازد.

FDA کاربرد آونکس را در این مورد، تأیید کرده است

بتاسرون (Betaseron)

(اینترفرون بتا :آزمایشهای بالینی نشان As als بتاسرون تعداد s شدت عودها تعداد ضایعات جدید و فعال قابل مشاهده در امآرآی را کاهش میدهد. این دارو در امریکا برای درمان فرم عود کننده ی ام اس  مورد تایید قرار گرفته است (همچنین برای مبتلایان به ام اس پیشرونده ی ثانویه که هنوز هم دچار عود می شوند). بتاسرون نیز مانند آونکس، نشان as oss شروع اماس در افراد مبتلا به CIS را به تأخیر میاندازد و به خاطر همین امر تأییدیه ی FDA را کسب کرده است.

هربیف (Reblf)

ربیف دفعات عود و تعداد ضایعات جدید و فعال در امآرآی را کاهش میدهد و سرعت پیشرفت ناتوانی را کند می کند. این دارو در امریکا برای درمان انواع عود کنندهی ام اس مورد تأیید است (و برای مبتلایان به نوع پیشروندهی ثانویه که هنوز هم دچار عود می شوند، نیز توصیه میگردد).


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد