شناخت انواع روش های پزشکی برای بیرون


شناخت انواع روش های پزشکی برای بیرون

شناخت انواع روش های پزشکی برای بیرون

 

پزشک شما می تواند با انجام مانورهای مختلفی که برای بیرون آوردن شانه ها و بچه طراحی شده اقدام کند.

این روش ها عبارت است از:

است و اعمال فشار مستقیم بالای استخوان شرمگاهی تا شانه ی گیرافتاده با فشارخارج شود

خم کردن زانوها به عقب تا فضای بیشتری برای زایمان به وجود بیاید چرخاندن شانه های بچه با دست بیرون آوردن دست پشتی بچه در ابتدا اگرچه دیستوشی شانه ها ممکن است در خانمهایی اتفاق بیفتد که هیچ یک از عوامل خطر را ندارند، ویژگیهای خاصی می تواند احتمال این وضعیت را بیشتر کند

بچه های بسیار درشت

دیابت بارداری

درد طولانی

سابقه ی بچه های درشت یا بچه هایی که دیستوشی شانه داشته اند

خارج شدن جفت پس از آنکه بچه به دنیا می آید، سومین مرحله ی درد شروع میشود: خارج شدن جفت که به آن پس زایمان نیز گفته میشود. این مرحله تنها در حدود ۵ تا ۱۵ دقیقه طول می کشد. همچنان انقباضاتی دارید، ولی شدت آنها بسیار کمتر است. این انقباضات به جدا شدن جفت از جدار رحم کمک می کند. پس از آنکه عمل جداسازی اتفاق افتاد و جفت به دهانه ی مهبل رسید پزشک از شما میخواهد یک فشار ملایم دیگر وارد کنید. بسیاری از خانم ها، به دلیل داشتن هیجان و خستگی ناشی از وضع حمل، به این مرحله از زایمان زیاد توجهی ندارند و بعدأ حتی آن را به یاد نیز نمی آورند.

ترمیم پرینه پس از خروج جفت، پزشک ش ما دهانه ی رحم، مهبل و پرینه را از نظر پارگی ها یا آسیب هایی که دیده اند بررسی و سپس اپیزیوتومی یا پارگی های دیگر را ترمیم (با بخیه زدن) می کند. (در صورتی که اپیدورال نشده و در قسمت پرینه احساس درد داشته باشید، پزشک از بی حسی موضعی برای بی حس کردن آن محل پیش از ترمیم استفاده می کند.)

پس از آنکه کار ترمیم پزشک تمام می شود، یک پرستار موضع پرینه ای را تمیز می کند، پاهای ش ما را از روی حایل های پا برمی دارد و یک پتوی گرم روی شما می اندازد. ممکن است انقباضات ملایمی را همچنان احساس کنید؛ این انقباضات عادی است و در واقع به کم کردن خونریزی کمک می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد