شناخت دستگاه ادرار!!


شناخت دستگاه ادرار!!

شناخت دستگاه ادرار!!

دستگاه ادراری یا دستگاه میزش یکی از دستگاه‌های کالبد انسان و حیوانات است که برای دفع ادرار (میز) به کار می‌رود. این دستگاه از کلیه، میزنای، مثانه و پیشابراه تشکیل شده است. بخش انتهایی میزراه‌ها (مجاری ادرار) در جنس مذکر و مؤنث متفاوت می‌باشد.ادرار مایعی است که ۹۵ درصد آن را آب تشکیل می‌دهد و ۵ درصد باقی‌مانده را مواد محلول و ماده‌ای به نام اوره که حاوی نیتروژن است تشکیل می‌دهد. ادرار توسط کلیه‌ها تولید می‌شود و حجم ادرار تولیدشده توسط هورمون‌ها تنظیم می‌شود اگر خون بیش از اندازه غلیظ شود غدهٔ هیپوفیز (تولیدکننده هورمون‌های کاهش ادرار(با نماد اختصاری ADH))این عمل باعث کم شدن حجم ادرار می‌شود و در دفع آب صرفه جویی می‌شود اگر خون رقیق باشد میزان تولید (ADH) کاهش و میزان تولید ادرار افزایش می‌یابد.این دستگاه شامل کلیه میزنای و مثانه می‌باشد ازجمله کارهای این دستگاه را می‌توان گفت دفع مواد زائد بدن تنظیم آب بدن و تنظیم نمک بدن است دستگاه ادرار شامل یک جفت کلیه است که مواد سمّی و زائد بدن توسط آنها به صورت ادرار ترشح میشود. ادرار ترشح شده به وسیله دو کلیه، از طریق میزانلی، مثانه و سپس پیشابراه به خارج هدایت می شود. شایان ذکر است که به جز مثانه و پیشابراه، سایر قسمتهای مجاری دفع کننده ادرار، جفت هستند و هر یک متعلق به یکی از کلیه های راست و چپ میباشند.کلیه کلیه ها اعضایی هستند لوبیایی شکلی که در مجاورت جدار پشتی شکم قرار گرفته و توسط مهره ها از هم جدا شده اند اما در موارد نادر ممکن است کلیه ها از سمت یکی از قطب های خود به هم بچسبند و تشکیل کلیه نعلی اسبی را بدهند و یا دو کلیه در یک طرف ستون مهره ها قرار داشته باشند. کلیه معمولا دو عمل عمده را انجام میدهد؛ اولی این که قسمت اعظم مواد زاند حاصل از سوخت و ساز بدن را دفع کرده و دوم غلظت بیشتر اجزای تشکیل دهنده مایعات بدن را تنظیم میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد