شناخت شایعترین نوع عادات دهانی در کودکان و راه های پیشگیری از آن 


شناخت شایعترین نوع عادات دهانی در کودکان و راه های پیشگیری از آن 

شناخت شایعترین نوع عادات دهانی در کودکان و راه های پیشگیری از آن 

 

- مکیدن انگشتان

شایعترین نوع عادات دهانی است و بسیاری از کودکان، مبتلا به این نوع عادت هستند. نوع برخورد والدین با این عادت متفاوت است.

گروهی برایشان کاملا طبیعی است و هیچگاه در صدد جلوگیری از آن در کودک خود برنمی آیند. گروهی دیگر نگران شده و با مراجعه به دندانپزشک در صدد رفع آن می آیند. دو بار در ایران را از کار در ایران در این عادت مکیدن انگشت معمولا از دوران شیرخوارگی شروع میشود.

نوزادان معمولا انگشت شصت خود را در دهان نموده و پس از تکیه دادن به سقف دهان، شروع به مکیدن آن میکنند. گاهی سایر انگشتان نیز مکیده میشوند. عادت مکیدن انگشت معمولا پس از پایان دوره شیرخوارگی خودبه خود ترک میشود ولی گاهی این عادت تا اواخر دوران کودکی ادامه می یابد. طبق تحقیقاتی که انجام شده متوسط سنی که این عادت ترک میشود 5/3 سالگی است. در بعضی از کودکان حتی تا ۱۰ سالگی نیز این عادت ادامه پیدا میکند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد