شناخت عفونت های دندانی  یکی از مشکلات شایع در میان مردم


شناخت عفونت های دندانی  یکی از مشکلات شایع در میان مردم

شناخت عفونت های دندانی  یکی از مشکلات شایع در میان مردم

 

عفونت های دندانی  

یکی از مشکلات شایع در میان مردم می باشد. این ناراحتی چه در دوره دندانهای شیری و چه در دندانهای دائمی بوفور دیده می شود. عفونتها بخصوص اگر از نوع حاد باشند، یکی از خاطرات بسیار بدی است که برای هر که بدان دچار شده به یادگار می ماند. چرا دندانها عفونت می کنند؟ آیا این عفونتها قابل پیشگیری است؟ برای رهایی از این گونه عفونتها چه باید کرد؟ اینها سؤالاتی است که بسیاری از مردم دارند.

 چرا یک دندان عفونت می کند؟

میدانیم منشأ هر عفونتی میکروبها هستند. عفونتهای دندانی هم منشأ میکروبی دارند. این میکروب ها از خود دندان سرچشمه میگیرند نه از جایی دیگر، وقتی پوسیدگی یک دندان آن قدر پیشرفت نمود که به عصب دندان رسید، درد آغاز می شود.

بعضی افراد با شروع دندان درد به فکر چاره افتاده و به دندانپزشک خود مراجعه و این دندان دردناک توسط دندانپزشک عصب کشی یا به اصطلاح علمی آن رو تکانال می شود. عدهای دیگر با این دندان درد میسازند و با مسکن از درد آن خلاص می شوند؛ چنین دندان دردناکی پس از چند روز ممکن است بطور ناگهانی عفونت کند؛ در این حالت صورت بیمار متورم و علائم یک بیماری در او ظاهر می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد