شناخت عملکرد سطوح مختلف مغز


شناخت عملکرد سطوح مختلف مغز

شناخت عملکرد سطوح مختلف مغز

 

دچار مشکلات تفکر و حافظه باشد بدون اینکه لزوما دچار مشکل احساسی باشد. توصیف  اصطلاح شناخت به سطح بالاتر عملکرد مغز انسان اشاره می کند و شامل موارد.

* پردازش اطلاعات ورودی (توجه و تمرکز

*به دست آوردن، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات جدید (یادگیری و حافظه

*سازماندهی و تنظیم اطلاعات بر پایه ی اولویتبندی و حل مسائل، همینطور طرحریزی و اجرای فعالیتهای پیچیده (اعمال اجرایی).

*کارکردن با اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگران (اظهار نظر). اگرچه عملکردهای بالا جداگانه و مستقل از یکدیگر به نظر میرسند، به خاطر داشته باشید که در واقع، با یکدیگر در ارتباط اند.

به عنوان مثال، اگر شما به چیزی در وهله ی اول توجه نکنید، نمی توانید آن را به یاد بیاورید؛ اگر نتوانید به یاد بیاورید، مسلمانمی توانید آن را به طور مؤثری سازماندهی کنید؛ همینطور اگر نتوانید آن را یاد بگیرید و سازماندهی کنید، چطور می توانید در مورد آن اقدامی انجام دهید یا آن را با دیگران در میان بگذارید. بنابراین، اختلال در هریک از این اعمال می تواند در نحوه ی تفکر و عملکرد کلی شما مؤثر باشد .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد