شناخت معنی  انواع گریه های نوزاد


شناخت معنی  انواع گریه های نوزاد

شناخت معنی انواع گریه های نوزاد

 

بعضی از نوزادان دچار حالتی می شوند که به آن صورت معکوس روز با شب گفته می شود در طول روز می خوابند ولی تمام شب بیدارند. اگر چنین عادتی برای نوزاد شما بروز می کند، می توانید با تحریک او از طریق عکسها، اسباب بازی، با فعالیت هایی او را درطول روز بیشتر بیدار نگه دارید. ولی معمولا، اگر نوزادی می خواهد بخوابد، می خواهد بخوابد و نمی توانید کار زیادی در این باره انجام دهید. خبر خوش این است که اکثر نوزادان این عارضه را پشت سر می گذارند و ناگهان عادات خود را تغییر می دهند.

گریه

نوزادان برای ابراز خود گریه می کنند. بعضی از نوزادان در طول هفته ی اول عمر، به ندرت گریه می کنند و به نظر کاملا سرحال و آرام می آیند. ولی از هفته ی دوم، به بلندترین گریه کنندگان دنیا تغییر می یابند. بسیاری از نوزادان شیوه ها و صداهای مختلفی برای گریه ی خود به وجود می آورند، که هرکدام معنایی متفاوت دارد. به زودی در می یابید چگونه باید پیامهای نوزاد خود را تشخیص بدهید، ولی گاهی ممکن است نوزادی بدون هیچ دلیل واضحی گریه کند. می توانید هریک از روش های آرامش بخش را امتحان کنید .

کمی نوزاد را در اطراف راه ببرید، با او حرف بزنید، او را روی زانوهای خود بالا و پایین ببرید، یا هر چیز دیگری. اگر هیچ یک مؤثر واقع نشد و در واقع نتوانستید مشکلی را تشخیص دهید، فورا قضاوت نکنید که مادر بسیار بدی هستید، این طور نیست. نوزادان همیشه دلیلی برای گریه ندارند، و شاید نوزاد شما فقط به کمی گریه نیاز دارد؟


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد