شناخت کامل از گیاه لیکی امریکایی…


شناخت کامل از گیاه لیکی امریکایی…

شناخت کامل از گیاه لیکی امریکایی...

 لیکی امریکایی

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی لیکی امریکایی است . لیکی امریکاییگیاهی است از خانواده بقولات Leguminosae، درختی است به ارتفاع پانزده تا شانزده متر که شاخه ها و ساقه های آن دارای تیغه سفت سه شاخه و چندشاخه است. برگهای آن دارای بریدگی بسیار می باشد به طوری که هر برگ را به بیست تا سی برگچه تقسیم می کند، هر برگچه به طول دو تا سه سانتیمتر است.میوه غلاف شبیه باقلا ولی نازک دارد که در داخل غلاف دانه های آن قرار گرفته است، غلاف میوه معمولاً از سال چهار یا پنجم ظاهر می شود. این درخت بومی امریکای شمالی است و در هندوستان کاشته میشود، به ایران وارد شده و در برخی از باغهای کشور به عنوان درخت زینتی کاشتهمی شود.نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از:لیلکی سه خار - لیکی سه خار - لالکی سه خار - لالکی - لاکی خزی - لیکی - لک - کراث.  ترکیب شیمیایی: مواد صمغی - تانن - تریاکانتین - ها پیوکسی سین.

خواص درمانی لیکی امریکایی:

آب دمکرده  برگهای آن را بنوشید. ضددرد و مسکن است، مخدر می باشد، مردمکچشم را باز می کند، باعث انقباض رحم و تسریع زایمان می شود، ضعیف کننده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد