شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت اول


شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت اول

شناخت کلی آناتومی پروستات 

 پروستات عضوی از بدن مردان بوده که وزن تقریبی آن درمرد بالغ ۲۰+۶ گرم بوده و به شکل مخروطی وارونه بلافاصله زیر قاعده مثانه   قرار گرفته، و توسط کپسولی از جنس الیاف کلاژن ، الاستین و عضله صاف از اطراف احاطه شده است . لایه های این کپسول در خلف به واسطه الیاف میکروسکوپیک با فاشیای DenOnVillierS و در قدام با امتداد احشایی فاشیای لگنی در هم می آمیزد. غده پروستات دارای یک سطح خلفی ، دو سطح طرفی ، یک قاعده پهن در زیر مثانه و یک رأس در امتداد مجرای پروستاتیک می باشد. قاعده پروستات در بالا و زیر قاعده مثانه و رأس آن بر روی عضلات مخطط اسفنگتر خارجی مجرا قرار گرفته  است . در سمت های راس قاعه و هیچ کپسول و.اقعی که پروستات  را از مثانه و یا اسفنگتر خارجی جدا نماید وجود ندارد.

انواع تقسیم بندی پروستات

پروستات را از دو جنبه می توان تقسیم بندی نمود: ۱- جنین شناسی:از نظر جنین شناسی بافت پروستات به پنج لوب تقسیم بندی گردیده است که شامل؛ لوب قدامی ، لوب خلفی ، لوب میانی و دولوب طرفی می باشد . لوب میانی (Medlian) از پایین توسط مجرای انزالی که به داخل یورترا باز می شود، محدود می گردد. ۲- تشریح پروستات :از منظر تشریحی، پروستات را می توان به چهار ناحیه یا Zone تقسیم نمود، که شامل :الف  - نواحی محیطی (روز پریفرال)ب - نواحی مرکزی (روز سانترال)ج - نواحی بینابینی (روز ترانریشنال)د –اطراف مجرا (روزن پری یورترال)در هیپرپلازی خوش خیم پروستات ناحیه مرکزی (زون سانترال) و یا ناحیه اطراف مجرا (زون پری یورترال) دچار افزایش حجم می گردد. هر یک از نواحی پروستات حجمی از پروستات را به خود اختصاص می دهد که درصد هر یک از آنها به شرح جدول زیر می باشند:ناحیه محیطی ۷۰ درصد،ناحیه مزکری ۲۵ درصد،ناحیه بینابینی کمتر از ۵ درصد،ناحیه اطراف مجرا کمتر از سایر قسمت ها،استرومای فیبروماسکولار قدارمکی ۳۳/۳( ⅓ بافت پروستات)اما استرومای فیبروماسکولار قدامی از گردن مثانه شروع شده و تا اسفنکترخارجی ادامه می یابد نواحی بینابینی (TZ) و اطراف مجرا (PUZ) به صورت یک مجموعه و تحت عنوان ناحیه داخلی (Inner Region) نیز نامگذاری شده اند. ناحیه سانترال فقط در قسمت پروگزیمال به ورومونتانوم مجاورت کوچکی با یورترا دارد و یکی از فعالیت های مهم پروستات  فعالیت ترشحی آن می باشد. توضیح این که هر یک از نواحی پروستات ترشحات خود را از طریق مجاری خاصی تخلیه می نمایند. بدین ترتیب که زون پری یورترال به دلیل وجود اسفنکتر پره پروستات امکان درناژ خوبی ندارند ولی مجاری غدد زون ترانزیشنال از پشت اسفکتر پره پروستات عبور نموده و در خم مجرای پروستاتیک به داخل آن ممی ریزد. مجاری غددی زون سانترال به صورت دایره وار در اطراف مجاری انزلی به داخل مجرای پروستاتیک باز می شوند و و نهایتاً مجاری غدد زون محیطی در تمام طول سینوس پروستاتی از خم تا انتهای پروستات واد سینوس می شود به طور کلی پروستات از ۳۰ تا ۵۰لوبول تشکیل شده است که مجموعاً توسط ۱۵ تا ۳۰ مجرا درناژ می گردند و ۷۰ درصد حجم پروستات از عناصر غددی و ۳۰ درصد آن از استروما تشکیل می شود. ضمناً زون های مختلف پروستات از نظر بالینی حائز اهمیت بوده و بدین ترتیب که زون محیطی شایعترین محل کانسر پروستات و پروستاتیت مزمن می باشد و نمونه های بدست آمده در بیوپسی راندوم هم بیشتر از این زون می باشند در حالی که زون های ترانزیشنال و پری پورترل شایعترین محل B.P.H بوده و همچنین استرومای فیبروماسکولار خیلی دستخوش تغییرات نمی شود و نیز زون ترانزیشنال در ۲۰٪ موارد و زون سانترال در ۱ تا ۵ درصد از موارد منشا کانسر پروستات می باشد . هرچند ارولوژیست ها معمولاندول های خط وسط و طرفین را در معاینه پروستات تحت عنوان ندول های لوب میانی (Middle Lobe) ولوب Lateral نامگذاری می کنند و این نامگذاری دلالت صحیحی بر آناتومی منطقه ندارد. قسمت قدامی عضله Le VaitOr Ani از پوبیس به اطراف پروستات کشیده می شود و تحت عنوان LeVator PrOState نامیده می شود. شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت دومشناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت سومشناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد