شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت دوم


شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت دوم

آناتومی مجرا

مجرای ادراری در مردان بالغ حدود ۲۰ سانتیمتر طول دارد و به چهار قسمت عمده تقسیم می گردد: ۱-مجرای پروستاتیک ۲- مجرای ممبرانوس ۳- مجرای بولبار۴- مجرای آلتی (Penile)- توضیح اینکه دو قسمت اول و دوم را مجرای خلفی و دو قسمت سوم و چهارم را بنام مجرای قدامی می نامند.مجرای پروستاتیک در  مسیر خود توسط یک خم به دو قسمت تقسیم می شود که عبارتند از : الف - قسمت پروکسیمال به خم که در پیرامون آن اسفنگتر پره پروستاتیک قرارداشته و به آن مجرای پره پروستاتیک نیر گفته می شود.ب - ناحیه دیستال به خم که آن را مجاری پروستاتیک نامگذاری کرده اند.شایان ذکر است که در مکان این خام ، Verumontanum (Seminal Coliculus ) قرارداشته و در رأس و رومونتانوم یک فرورفتگی وجود دارد که به آن اوتریکول می گویند و همچنین در ناحیه مجرای پروستاتیک و در خط وسط برجستگی بنام prOStatic CreSt و در اطراف آن دو ناودان به نامProstatic Sinus وجود دارد اورترای پروستاتیک در حد فاصل یک سوم قدامی و میانی پروستات طی مسیر می کند گشادترین و قابل اتساع ترین قسمت مجرا، ناحیه پروستاتیک بوده وماتوس خارجی باریک ترین قسمت در تمام طول مجرا می باشد. مجرای ممبرانوس ( غشایی ) در داخل اسفنگتر خارجی دیافراگم UrOgenital قرار گرفته است مجاری انزالی در دو طرف و رومونتانوم یا داخل سوراخ آن باز می شوند

خون گیری شریانی پروستات

شریان اصلی تغذیه کننده پروستات شریان مثانه ای تحتانی می باشد که خود به دو شاخه زیر تقسیم می شود : Urethral Artery ( سرخرگ مجرایی) که از قسمت پوستر ولترال محل اتصال پروستات به مثانه به صورت عمود بر مجرای ادرار وارد می شود و در B.P.H ( بزرگی خوش خیم پروستات) این شاخه خونرسانی اصلی آدنوم را تأمین می نماید. ۲- CapSular Artery ( سرخرگ کپسولی ) که در قسمت خلفی طرفی پروستات همراه با اعصاب کاورنوز طی مسیر می نماید  و در نتیجه همراه باهم تشکیل Neurovascular Bundle را می دهند درناژ وریدی پروستات :شبکه وریدی پروستات به دو ورید ایلیاک داخلی تخلیه می گردد شبکه وریدی پشتی آلت  از قسمت قدامی به شبکه وریدی پروستات می ریزد و در  پروستاتکتومی باز، می بایست به آن توجه نمود درناژ لنفاوی پروستات :لنف پروستات عمدتاً به غدد لنفاوی ایلیاک داخلی و ابتراتور درناژ می گردد که فهم ان در کانسر پروستات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عصب گیری پروستات: هر دو سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک توسط شبکه لگنی و از طریق عصب کاورنو به پروستات عصب میدهند . سیستم سمپاتیک مسئول انقباضعضلات صاف استروما و  کپسول بوده و سیستم پاراسمپاتیک  در ترشح غددی  پروستات نقش دارد. اعصاب آوران پروستات نیز از طریق شبکه لگنی به مراکز نخاع لگنی و توراکولومبر منتقل مـى شنوند. عصب کاورنو به عنوان جزیی از Neurovascular Bundle در قسمت پوسترولترال پروستات در داخل فاشیای اطراف پروستات واقع شده است .

جنین شناسی و تکامل پروستات

در ماه سوم جنینی پروستات از سینوس اروژنیتال و تحت تأثیر دی هیدروتستوسترون به صورت ۵ جفت جوانه اپیتلیالی خلفی در دو طرف ورومونتانوم ایجاد می گردد. جفتهای فوقانی منشا مزودرمی داشته و ناحیه داخلی(Inner Region ) پروستات را به وجود می آورند و نیز جفتهای تحتانی منشأ آندودرمی داشته و ناحیه خارج ای ( Outer Region)) پروستات را ایجاد می نمایند. تستوسترون لازم جهت تکامل پروستات و سایر بافتهای مردانه جنین توسط سلولهای لیدیگ بیضه جنین و از حدود ماه دوم ترشح شده و در ماه چهارم جنینی به حداکثر میزان تولید خود می رسد. یک جهش در میزان ترشح تستوسترون در ماه های دوم و سوم بعد از تولد اتفاق می افتد به طوری که میزان تستوسترون در این زمان به سطح تستوسترون بزرگسالان و حدود ۶۰ برابر دوران قبل از بلوغ می رسد، به گونه ای که تصور می شود این امر باعث یک تأثیر بر روی پروستات نوزاد شده و آن را در پاسخ پروستات به تستوسترون در سنین بالاتر و نیز ایجاد B.P.H دخیل دانسته اند. در جنین پسر تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون در استروما صورت می پذیرد. D.H. T به صورت AutOCrine بر روی مزانشیم و به صورت Paracrine برروی سلولهای اپتیلیالی تأثیر می گذارد. در زمان تولد اکثریت آسینی های پروستات توسط اپیتلیال سنگ فرشی ( Squliam OuS) و متاپلاستیک پوشیده شده اند. بعد از تولد با حذف استروژن یک فاز تکاملی در پروستات در ۵ ماه اول به بعد از تولد اتفاق می افتد در زمان بلوغ نیز پروستات یک فاز سریع رشد را طی می کند.این تصور وجود دارد که زون سانترال از مزانشیم مجاری مزونفریک بوجود می آید که این مطلب توجیه کننده میزان پایین بروز سرطان پروستات در زون سانترال می باشد باید در نظر داشت که سمینال و زیکول و زون سانترال تکامل جنینی مشترکی دارند و میزان بروز کانسر در این دو ارگان پایین است شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت اولشناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت سومشناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد