شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت چهارم


شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت چهارم

۱-P.S.A

این آنتی ژن اختصاصی یک گلیکوپروتئین با وزن مولکولی ۳۳۰۰۰MWمی باشد که در ساختمان ان ۷ درصد کربوهیدرات وجود دارد این ماده به طور منحصر به فرد در سلول های اپیتلیال پروستات ساخته می شود. از نظر فعالیتی می توان گفت که P.S.A در واقع یک سرین پروتئاز ویک استراز با هردو فعالیت تریپسینی و کموتریپسینی می باشد. یکی از نقش های اختصاصی P.S.A لیز کردن لخته در مایع انزالی است، اما به هر حال اهمیت فیزیولوژیک این مطلب هنوز مشخص  نشده استP.S.A به دو صورت در سرم وجود دارد که عبارتند از: الف- CompleX-P.S.A: دراین حالت P.S.A در ترکیب کووالانسی قابل برگشت با AntichymotrypSin می باشد و در نتیجه از نظر آنزیمی فعالیتی ندارد. مقادیر کمتری از این ترکیب (Complex P.S.A)ناشی از ترکیب P.S.A با  Macroglobuline می باشد  ب - Free-P.S.A که غلظت پلاسمایی این حالت کمتر از نوع قبلی است ، Free P.S.A هم از نظر آنزیمی درسرم غیرفعال می باشد.

۲- اسید فسفاتاز پروستاتیک P.A.P

لظت اسید فسفاتاز در پروستات ۲۰۰ برابر سایر بافتها می باشد . استئوکلاست های استخوان نیز منبع غنی از اسید فسفاتاز می باشند و در نتیجه در بیماریهای استخوانی که همراه با جذب استخوانی است افزایش اسید فسفاتاز سرم دیده می شود و با توجه به حساسیت و اختصاصی تر بودن P.S.A امروزه علاقه ای که در گذشته نسبت به اسید فسفاتاز در ارزیابی بیماریهای پروستات وجود داشت . کاهش چشمگیر ی یا فته است

P.S.P 3-- پروتئین اختصاصی پروستات

ارزش تشخیصی این ماده در کانسر پروستات بایستی در اینده روشن گردد 

۴- لوسین آمینوپپتیداز

این ماده توسط سلولهای اپیتلیال پروستات ساخته می شود . فعالیت این آنزیم دربافتهای کار سینوماتوی پروستات کمتراز مناطق B.P.H است.

۵- فروکتوز

با این ماده در وزیکول سمینال ساخته می شود و عواملی همچون آندروژن، فرکانس انزالی، میزان قند خون، وضع تغذیه شخصی و کنترل .سمپاتیک بر روی تولید آن تأثیر دارند

۶- پروستاگلاندین ها:

غنی ترین منبع پروستاگلاندین در انسان سمینال وزیکول بوده و پروستاگلاندین E همان پروستاگلاندین اصلی دردستگاه تولیدمثل می باشد.

۷-سمینوژلین  Seminogelin

پروتئین انعقادی اصلی مایع انزالی را تشکیل می دهد و این ماده به عنوان آنتی ژن اختصاصی سمینال وزیکول می باشد و باید توجه داشت که عمده ترین انزیم های پروتئولیتیک مایع منی که باعث سیال ماندن ان می شود عبارتند از: الف- فعال کننده های پلاسمینوژن که وابسته به اوروکیناز هستند.ب- P.S.A

فیزیولوژی اعصاب پروستات

پروستات از دو سیستم عصبی خودکار عصب دریافت می نماید که تاثیر هر کدام بر روی پروستات متفاوت بوده و شامل : ۱- سیستم عصبی پاراسمپاتیک که از طریق گیرنده های موسکارینی برپروستات اثر نموده و باعث افزایش حجم ترشحات پروستات می شود. ۲- سیستم اعصاب سمپاتیک که از طریق aIl- Adren Oceptorها  بر روی پروستات تأثیر گذاشته و سبب انقباض عضلات صاف پروستات  می باشند.شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت اولشناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت دومشناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد