شناسایی علتهای فشار خون بالا / قسمت اول


شناسایی علتهای فشار خون بالا  / قسمت اول

شناسایی علتهای فشار خون بالا 

 باوجود آن که علتهای زیادی برای فشارخون  بالا یافت شده است امّا هنوز حدود ۹۰ درصد از فشار خون های بالا، بدون علت شناخته شده، باقی مانده اند که به آنها «فشارخون بالای اولیه» یا «فشارخون بالای اساسی» و در اصطلاح پزشکی «ایدیوپاتیک» می گویند و به سایر انواع فشارخون های بالا که علت مشخص داشته باشند و فشارخون ثانویه به گفته میشود. 

علل ایجاد کنندهٔ فشارخون شریانی بالا

۱- تنگی و نارسایی سرخرگ آئورت ۲- پرکاری غذهٔ تیروئید ۳- پرکاری قلب۴- تب۵. مصرف قرصهای ضد بارداری۶- وجود ارتباط میان سرخرگ و سیاهرگ ۷- مجرای سرخرگی باز باقی مانده۸- عفونتهای شدید و مزمن کلیه ۹- بیماریهای مادرزادی کلیه مانند وجود کیستهای فراوان در کلیه ۱۰- تنگی رگهای کلیه ۱۱- تومورهای کلیه ۱۲- تومورهای غذهٔ فوق کلیه ۱۳- پرکاری غداد فوق کلیوی ۱۴- قطع نخاع شدید ۱۵- علل عصبی - روانی ۱۶- مسمومیت حاملگی ۱۷- کلسیم بالای خون ۱۸- دیابت (بیماری قند) ۱۹-وراثت ۲۰-چاقی و علل متفرقهٔ دیگر اگر فشارخون بطور دائم و همیشگی بالا باشد، به این نوع فشارخون،فشارخون بالای بدخیم گفته می شود. فشارخون چنین افرادی در اغلب اوقات،بالاتر از۲۰۰/۱۴۰  میلیمتر جیوه میباشد و این افراد از فشارخون بالا، بیشترین صدمه را می بینند. اینک به شرح برخی عوامل که با بروز فشارخون بالا ارتباطدارند می پردازیم :

نوع شغل

 مشاغلی که فشارهای روانی و هیجانات روحی بیشتری به همراهداشته باشند، سبب افزایش فشارخون خواهند شد. بطور کلی شغل هایی که ساعات زیادی، فرد را به فعالیت فکری وادارد، با خستگی مزمن و بروز فشار روانی همراه خواهد شد و ممکن است سبب افزایش فشارخون فرد شود.

وراثت

 مطالعات نشان می دهند که فشارخون بالا می تواند به صورت ارثی منتقل شود اما  نحوه انتقال آن هنوز مشخص نشده است

عوامل محیطی

 از جملهٔ عوامل محیطی که میتوانند سبب افزایش فشارخون شوند، میتوان به مصرف نمک، نوع شغل، چاقی، تعداد افراد خانواده و جمعیت اشاره کرد که مصرف نمک، مؤثرترین عامل محیطی به شمار می  رود زیرا یون سدیم (+Na) که در نمک موجود است، عامل اصلیایجاد فشارخون شناخته شده است.

سن

براساس مطالعات انجام شده، بین فشارخون سیستولیک و سن، ارتباطی مستقیم وجود دارد؛ یعنی هر چه سن بالاتر میرود، فشارخون سیستولیک نیز بیشتر خواهد شد. این امر به دلیل رسوب موادی مثل چربی در لایهٔ داخلی دیوارهٔ سرخرگها است که به این حالت، «تصلب شرایین» (سخت شدن رگها) میگویند.آمارها نشان می دهند که بیشترین افرد مبتلا به فشارخون بالا در سنین بین ۵۵ تا ۶۴ سال هستند.   آمارها نشان می دهند که زنان نسبت به مردان همسن خود در معرض خطر بیشتری قرار دارند. تنها در دهه های سوم و چهارم زندگی؛ یعنی بین ۲۰ تا ۳۹ سالگی، نسبت مبتلایان مرد به زن کمی بیشتر است .خانمهای واقع در سنین میانسالی و به خصوص بعد از سن یائسگی، توصیه های بهداشتی پیشگیری از ازدیاد فشارخون  را باید جدی بگیرند.نکتهٔ مهمی که در مورد بیماری فشارخون باید در نظر گرفته شود این استکه هر چه یک فرد در سن کمتری به این بیماری مبتلا شود، میزان عوارض ناشی  از آن بیشتر خواهد بود و در نتیجه به پیگیری تشخیصی و درمانی جدّی تری از ان، نیاز دارد.شناسایی علتهای فشار خون بالا  / قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد