شناسایی عود احتمالی علایم بیماری ام اس


شناسایی عود احتمالی علایم بیماری ام اس

شناسایی عود احتمالی علایم بیماری ام اس

 

تعریف یک عود

عود که با ظهور علایم جدید یا بدتر شدن علایم قدیمی مشخص می شود، حداقل به مدت ۲۴ ساعت (و بیشتر اوقات چند روز یا چند هفته) باقی میماند و با التهاب و دمیلیناسیون مغز و طناب نخاعی همراه است.

اولین نکته ی کلیدی در تشخیص عود این است که علایمی را که شما در طول یک عود تجربه می کنید، حاصل فعالیت بیماری در CNS میباشد. به عبارت دیگر اینها نشانههای بیرونی تغییراتی است که در مغز یا طناب نخاعی رخ میدهد. نکته ی کلیدی دوم این است که برای اطلاق نام «عود» لازم است که این پدیده حداقل ۲۴ ساعت به طول بینجامد.

مهم است که این نکات کلیدی را به خاطر بسپاریم زیرا، همانطور که احتمالا خودتان هم متوجه شده اید، خیلی پیش می آید که علایم ام اس به مدت کوتاهی - از چند دقیقه، چند ساعت، تا حتی یکی دو روز خود را نشان دهد. اما، بیشتر این عودهای احتمالی به دلیل فعالیت بیماری در CNS نیست و این بدان معنی است که آنها عودهای حقیقی نیستند. زمانی که علایم به دلایلی غیر از خود بیماری بروز کند، به آنها عودهای کاذب می گویند.

شناسایی عود احتمالی

 علایم به دلایل مختلفی ممکن است شدت پیدا کند - که شایعترین علت آن، پاسخ به افزایش گذرای دمای بدنتان است، درحالی که ممکن است هیچ علت زمینهای .برای فعالیت بیماری وجود نداشته باشد

افزایش حتی نیم درجه ای دمای مرکزی بدنتان هم می تواند منجر به بروز عود کاذب *وقتی در یک محیط گرم یا مدتی طولانی به ورزشی بپردازید

* زمانی که به علت یک ویروس یا نوعی عفونت   اکثرا عفونت ادراری - .دچار تب شوید وقتی هوا گرم یا مرطوب یا هم گرم و هم مرطوب باشد. اگر در اثر حرارت دچار عود کاذب شدید، نترسید - بیماریتان در حال بدتر شدن نیست. هنگامی که حرارت بدنتان به حد طبیعی بازگردد، علایم به تدریج فروکش می کند. به خاطر بسپارید که اگر آنفلوآنزا یا عفونت ادراری چندین روز طول بکشد، تا عفونت از بین نرود، عود کاذب هم خوب نمی شود. عصبی هستید، بدتر می شود.

این واکنش خیلی هم تعجبآور نیست زیرا اکثر افراد (چه ام اس  داشته باشند و چه نداشته باشند) اگر خسته یا تحت فشار باشند، حال خوبی نخواهند داشت. بنابراین، دوباره می گوییم: نترسید؛ این تغییر گذرا و موقتی شب استراحت یا کمی تفریح و تمدد اعصاب، احساس می کنید، حالتان بهتر شده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد