شناسایی گزینه های درمانی در بیماری ام اس


شناسایی گزینه های درمانی در بیماری ام اس

شناسایی گزینه های درمانی در بیماری ام اس

 

پزشکی که تستها را روی شما انجام میدهد، نتایج آنها را به دقت بررسی و آنها را با اطلاعات حاصل از افراد عادی، در ردهی سنی شما، مقایسه می کند. وی همچنین با توجه به تاریخچه و پروندههای مدرسه و محل کارتان و همین طور آزمایشات خاص دیگر، بررسی می کند که توانایی های شما قبل از ابتلا به ام اس چگونه بوده و آیا بعد از آن، تغییری کرده است یا نه. از همه مهمتر، پزشک با بهرهمندی از نمراتتان، تواناییهای شناختي شما را ارزیابی میکند در زیرا این تواناییها قویترین ابزارهای ممکن در جبران نقیصه های احتمالی تان خواهد بود.

به عنوان مثال، ممکن است شما دچار مشکلات زیادی برای به یادآوردن و شناسایی اشخاص از طریق گفتگو یا تماس تلفنی باشید (حافظه ی شنیداری)، ولی حافظه تان برای چیزهایی که می بینید یا میخوانید خیلی قوی باشد (حافظه دیداری). در این عکس ها، یا علایم بصری می تواند برای کمک به حافظتان  مفید باشد. یا ممکن است حافظه ی شما دچار مشکل، ولی در زمینهی سازماندهی بسیار عالی باشد. شما میتوانید روش هایی را فرابگیرید که در بسیاری از زمینههای زندگی روزمره، سازماندهی را جایگزین حافظه کند.

شناسایی گزینه های درمانی

خوب، ممکن است با این همه اطلاعاتی که از بررسی های گوناگون به دست می آورید،یا گیج شوید و ندانید با آنها چه کار کنید. شما باید با پزشک خود و نیز پزشکی که این بررسیها شما انجام داده در تعامل باشید تا به یک طرح درمانی مناسب با دست یابید درمانهای علایم شناختی به سه دسته تقسیم می شوند:

* درمانهای علامتی: اگرچه داروهای گوناگونی در این باره بررسی شده است، فقط داروی آریسپت  که برای درمان آلزایمر مورد تأیید FDA میباشد، تأثیری نسبتا کم (و نه خیلی حیرتانگیز) روی اختلالات حافظه ی ناشی از ام اس  داشته است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد