شکایات مربوط به ادرار کردن


شکایات مربوط به ادرار کردن

شکایات مربوط به ادرار کردن

 شکایات مربوط به ادرار کردن شامل تکرر ادرار، شب ادراری و Urgency (فوریت ادراری)درد بیضه ظرفیت مثانه به طور طبیعی ۴۰۰ml میباشد. التهاب مثانه به علت حضور باقی ماندن ادرار در مثانه  که باعثکاهش ظرفیت مثانه میگردد)، TB، سیستیت ناشی از اشعه و شیستوز میازیس می تواند با تکرر ادرار همراه باشد. حضور سنگ یا جسم خارجی در مثانه می تواند علت تحریک مثانه باشد. در افراد مسن مبتلا به نارسایی احتقانی خفیف قلب یا وریدهای واریسی، موبیلیزه شدن مایع در شب باعث شب ادراری می شود.تکرر ادرار روزانه بدون شب ادراری یا تکرر ادراری حاد یا مزمن که فقط چند ساعت طول بکشد، تنش عصبی را مطرح می کند. pH ادراری خیلی بالا یا پائین همانطور که در بیماران مبتلا به COPD (که به علت بالا بودن PCO2، تحریک مثانه  و تکرر ادرار شود.سوزش ادرارناشی  از التهاب مثانه پیشابراه  و پروستات می باشد. در این حالت سوزش ادرار فقط هنگام ادرار کردن وجود دارد و به زودی پس از خاتمه آن ناپدید می شود. سوزش ادراری شدید در انتهای ادرار نشان دهنده التهاب در خود مثانه است. شب شباشیبه طور فیزیولوژیکی در ۳-۲ سال اول زندگی وجود دارد. می تواند بدون اختلال عضوی (functional) یا ثانوی به تأخیر در تکامل سیستم عصبی عضلانی مثانه باشد. در عین حال در بیماریهای ارگانیک مثل عفونت ادراری، سنگ های انتهای پیشابراه در دختران و دریچه پیشابراهی خلفی (PUV) در پسران نیز ممکن است دیده شود. چنانچه Enuresis پس از ۵۶ سالگی دیده شود یا بدون همراهی با دیگر شکایات ادراری باشد، بررسی اورولوژیک ضروری است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد