خانه / درمان بیماری ها با داروهای گیاهی / شکستگی استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان با داروهای گیاهی
شکستگی و در رفتگی
شکستگی و در رفتگی

شکستگی استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان با داروهای گیاهی

شکستگی استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان با داروهای گیاهی 

درمان شکستگی و در رفتگی

-آناردشتی و ماش پوست کنده هر یک به وزن ده مثقال مر، الوا، خطمی سفید و اقاقیا هر یک پنج مثقال، گل ارمنی بیست مثقال، همه را در مخلوط کن و هربار با سفیده تخم مرغ برجای آسیب دیده بمال. در صورتیکه جای آسیب دیده ورم گرم داشته باشد بسیار مفید است.

-برگ درخت گز بزرگ، برگ درخت سرو، برگهای مورد و برگ بید همه را بکوب و بنفشه، گل محمدی، پیاز نرگس، مر، همیشه بهار، صندل قرمز، گل ارمنی، لادن، تانبول، قمحه، زعفران، ورس. خطمی، ماش، اقاقیا، شاه افسر و مرزنگوش همه اینها را در اجزاء مساوی مخلوط کن :

اگر گل محمدی بر آن بیفزایی بهتر می شود. و اگر خواستی که گرمی بخش تر باشد، زنجیل  شامی در آن فرو ریز و مرزنگوش و برگ درخت سرو و گل محمدی (برگ گل محمدی) بر آن اضافه کن همه را درهم مخلوط کن و برجای آسیب دیده بگذار:

درمان ورم گرم شکستگی و دررفتگی 

– ماش پوست کنده بیست درهم، اناردشتی، گلنار و اقاقیا با این بیست در هم ماش پوست کنده ،مخلوط شوند و درهم بسرشند و برجای آسیب دیده بگذارند که داروئی است بسیار تأثیر

– برگ آس (مورد)، برگ لادن، سک، زعفرن و گل ارمنی جزو داروهای خوب شکستگی و از جا دررفتگی استخوان هستند.

– اناردشتی، ماش، اقاقیا، خطمی، الوا، و مردرهم بسرشند و با آب مورد به جای آسیب دیده بمالند

telegram

همچنین ببینید

ورم کیسه صفرا

درمان ورم کیسه صفرا با گیاهان دارویی

درمان ورم کیسه صفرا با گیاهان دارویی    همان طور که آپاندیس متورم می شود، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *