شکل های مختلف کنترل بیماری ام اس


شکل های مختلف کنترل بیماری ام اس

شکل های مختلف کنترل بیماری ام اس

 

تعدیل سیربیماری

با اینکه پزشکان هنوز نمیدانند چگونه ام اس را کاملاً درمان کنند، ولی چندین دارو در اختیار دارند که فعالیت بیماری را کاهش میدهد این داروها به شکل های زیر به کنترل بیماری کمک میکند:

* کاهش شدت، تواتر و تعداد عودها (یا حملات) حاد.

* کاهش تعداد ضایعات جدید مغزی که از طریق امآرآی مشهود است.

* کاهش یا تأخیر ناتوانی احتمالی در آینده.

بیانیهای جامع درمان بیماری از طرف انجمن ملی ام اس که بازتاب نظرات متخصصان شناخته شده ی هیئت مشاوران پزشکی این انجمن میباشد، توصیه بر درمان زودهنگام با داروهای تعدیل کننده ی بیماری دارد:

* پس از تشخیص فرم فعال بیماری، باید هرچه زودتر درمان با یکی از داروهای تعدیل کننده ی بیماری، مدنظر قرار گیرد (برای مثال پس از عودهای بیماری یا مشاهده ی ضایعات جدید در ام آرآی). درمان ممکن است برای بعضی بیمارانی که حمله ی اولشان است ولی در خطر بالایی از بروز بیماری ام اس  قرار دارند نیز، درنظر گرفته شود (از این وضعیت به عنوان نشانگان (سندرم) بالینی منفرد نام برده می شود

درمان بایستی تا زمانی که بیمار دیگر نفعی از استفاده از داروی مزبور نبرد یا عوارض جانبی غیرقابل تحمل شود یا درمان بهتری در دسترس قرار گیرد، ادامه یابد.

درمان حملات حاد

اگرچه نشان داده شده که داروهای تعدیل کننده ی بیماری، تعداد عودها را کاهش میدهد، اما به طور کامل آن را متوقف نمیکند. به دلیل آنکه هنوز بعضی عودها رخ می دهد، درمان آنها جنبهای مهمی در مراقبت اماس محسوب می شود.زمانی که دچار حمله می شوید، شما و پزشکتان تصمیم می گیرید آن را درمان کنید (معمولا با مقدار بالای کورتیکواستروئید) یا اینکه آن را به حال خود بگذارید تا خود به خود خوب شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد