شیمی درمانی چیست؟؟؟


شیمی درمانی چیست؟؟؟

شیمی درمانی چیست؟؟؟

  شیمی درمانی روش استفاده از دارو در درمان سرطان است. این داروهای خاصی را داروهای سیتوتوکسیک مینامند («سیتو» به معنی سلول و «توکسیک» به معنی مسموم کننده یا گشنده است). بسیاری از این داروها از منابع طبیعی، مثل گیاهان، به دست می آیند. برخی هم صناعی هستند. بیش از شصت داروی مختلف با قدرت ها و ترکیبهای متفاوت در شیمی درمانی کاربرد دارند.شیمی درمانی با ترکیبی از داروها مؤثرتر از استفاده از یک داروی تنهاست. پزشکان داروهایی با سازوکار مختلف، مسیرهای سوخت وسازی متفاوت، زمانهای مختلف شروع اثر و عوارض جانبی متفاوت را با هم همراه میکنند. این داروها را به روشهای مختلف وارد بدن میکنند، و با تخریب سلولهای سرطانی و نیز سلولهای سالم، کار خود را انجام میدهند.شیمی درمانی چگونه انجام می شود؟ شیمی درمانی معمولاً به صورت دوره ای انجام می شود تا به صورت مداوم. طول دوره بستگی به شدت و نوع سرطان دارد. داروهای شیمی درمانی به صورت قرص و کپسول خوراکی، تزریق درون ماهیچه ای یا زیرپوستی، تزریق درون مایع نخاعی، یا معمولاً تزریق درون سیاهرگی انجام می شود، گاهی تزریق درون سیاهرگی در چند دقیقه انجام میگیرد، یا اینکه همراه با سرم و طی چند ساعت و به صورت قطره قطره وارد بدن می شود. گاهی بیش از یک دارو به صورت همزمان داده می شود. درمانها اغلب به صورت سرپایی است، یعنی بیمار نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارد.چرا شیمی درمانی انجام می شود؟ شیمی درمانی برای درمان سرطان یا بهبود آینده مبتلایان به سرطان انجام می شود. برای افزایش و تاثیر عمل جراحی و پرتو درمانی  از طریق کشتن باقیمانده احتمالی سلولهای سرطانی انجام شود. همچنین در درمان یا کاهش علائم سرطان و بهتر کردن کیفیت زندگی مبتلایان انجام می شود. چون هنوز هم پزشکان برنامه بلندمدت درمان سرطان را توصیه میکنند، شیمی درمانی از اصلی ترین روشها در درمان سرطان است. این روشی است که در آموزش پزشکی به دانشجویان یاد داده شده است، و بیشتر پزشکان در پنجاه سال اخیر، از این روش معمول درمانی استفاده کرده اند.شیمی درمانی و سایر درمانهای معمول سرطان، مثل پرتودرمانی و مصرف داروهای خوراکی، منبع درآمد بسیار خوبی برای مؤسسات پزشکی هم هستند. بسیاری از پاسخ های درمانی سرطان هم اینک در «طبیعت» و به شکل گیاه دارو، داروهای درمان کلنگرو درمانهای طبیعی یافت شده اند. برخی پزشکان هم بیمار را از روی آوردن به روشهای طبیعی درمان سرطان منع میکنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد