شیوع ناهنجاری ها دندانی و فکی 


شیوع ناهنجاری ها دندانی و فکی 

شیوع ناهنجاری ها دندانی و فکی 

 

ناهنجاریهای دندانی فکی از شیوع بسیار بالایی برخوردار است و بسیاری از افراد جامعه بویژه کودکان به درجاتی از آن مبتلا هستند.

طبق تحقیقات انجام شده در کشور ما نیز به دلیل شیوع پوسیدگی دندانهای شیری و علل دیگر، این ناهنجاریها بسیار شایع بوده و بسیاری از کودکان به نوعی از این عارضه مبتلا می باشند.

ناهنجاریها می تواند در سیستم دندانی شیری یا دائمی و یا در هر دو سیستم دیده شود؛ لذا از ابتدای کودکی باید مراقب این ناهنجاریها بود. بسیاری از این ناهنجاریها در ظاهر قابل تشخیص نیستند؛ لذا بیمار خود ممکن است متوجه آن نشود. بویژه در مورد کودکان ممکن است بسیاری از ناهنجاریهای دندانی فكی از دید والدین مخفی باشد و به آن توجه نکنند و یا حتی برای آنها بی اهمیت باشد.

بسیاری از والدین زمانی کودک یا نوجوان خود را جهت درمان نزد دندانپزشک می برند که یک ناهنجاری واضح داشته باشد و بیشتر جنبه زیبایی برای والدین مهم است تا مشکلاتی که ممکن است در آینده ایجاد شود. در غالب موارد دندانپزشکان هستند که والدین را از وجود یک عارضه دندانی فکی در کودکشان آگاه می سازند؛ لذا ممکن است والدین زمانی از وجود چنین عارضه ای آگاه شوند که دیگر دیر شده باشد و پیشگیری از آن و یا کاهش عوارض آن مشکل شده باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد