صدمات اعصاب محیطی چیست و چگونه درمان می شود..؟


صدمات اعصاب محیطی چیست و چگونه درمان می شود..؟

صدمات اعصاب محیطی چیست و چگونه درمان می شود..؟

صدمات اعصاب محیطی 

صدمه به اعصاب محیطی به نسبت شایع است و در صورت عدم تشخیصی می تواند اثر سوء بر روی ورزشکار داشته باشد. این اعصاب ممکن است به ویژه در اثر فشار یا کشش آسیب ببینند؛ مثل عصب پرونئال مشترک در قسمت پروگزیمال سرفیبولایا عصب اولنار دراپی کندیل میانی ارنج که به صورت سطحی قرار گرفته اند و توسط فشار زیاد دچار لهشدگی می شوند . شکستگی ها یا دررفتگیها میتوانند وقتی که عصب تحت کششی بیش از حد قرار گیرد، سبب آسیب عصب شوند. آسیب به عصب اولنار میتواند توسط فشار در حین انجام عمل پرتاب ایجاد شود.پیچ خوردگی مچ پا به طرف داخل می تواند سبب صدمهٔ عصب پرونئال شود. نارسایی مکانیکی یک عصب ممکن است در ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش طول آن به وجود آید. دیگر دلایل آسیب عصب، که چندان هم شایع نیست، شامل خون رسانی ضعیف است که ممکن است به دلیل بدام افتادن عصب یا سندرم کومپارتمنت و قطع شدگی به دلیل شکستگی یا دررفتگی باشد. آزردگی و آسیب مستقیم به عصب دلایل غیرمعمول آسیب هستند، اما ممکن است در ورزش های پر برخورد از قبیل هاکی روی یخ، اسکی و فوتبال آمریکایی به وقوع بپیوندند.

علایم و تشخیص 

از آنجا که گاه علایم در مرحلهٔ حاد آشکار نیستند، تشخیص آسیب می تواند مشکلی باشد. این علایم ممکن است به طور تدریجی شروع شوند. ورزشکار ممکن است از بی حسی، مورمور شدن و انتشار درد به انتهای اندامها شاکی باشد. - درد انتشاری ممکن است گاهی وجود داشته باشد و موجب ایجاد محدودیت در آزمون قدرت عضلانی شود. درد موضعی یا انتشاری گاهی ممکن است به طور موقت با یک تزریق مادهٔ بی حسی برای ارزیابی کامل قدرت ماهیچهای قابل تسکین باشد. - آزمون قدرت عضلانی در مقابل مقاومت حائز اهمیت است. آسیب عصب ممکن است سبب - هیپوتروفی (کاهش تودهٔ عضلانی) ممکن است بعد از دو هفته مشاهده شود و شدت یابد. - آزمون رفلکس ها برای بررسی آسیب عصب محیطی یا ریشهٔ عصب لازم است. - اختلالات حسی میتواند سبب کرختی، مورمور شدن یا درد شود. - صدمات مختلف عصبی آزمونهای مخصوص به خود دارند. یک آزمون تینل (ضربهٔ آهسته بر روی عصب) می تواند مثبت باشد و سبب انتشار کرختی یا مور مور شدن در مسیر عصب شود. · ბა. .آزمونهای ویژهٔ دیگر هم وجود دارند - بررسیهای الکترومیوگرافیک (EMG) امکان لوکالیزه کردن آسیب عصب محیطی و اطلاعات در رابطه با پیش آگهی آسیب را فراهم میآورند. یک آزمون EMG از دو مرحله تشکیل شده است: بررسی هدایت عصبی (هم حرکتی و هم حسی) و آزمایش الکترود سوزنی، این بررسی بهتر است سه هفته بعد از آسیب انجام شود. اگر آسیب شبکهٔ عصبی محیطی یا ریشهٔ عصبی وجود داشته باشد، EMG برای اثبات آسیب عصبی و نیز ارزیابی شدت و محل آن انجام می شود.

درمان

آسیبهای فشاری یا به دام افتادن را میتوان با برطرف کردن فشار از روی ناحیه، درمان کرد .درمان به مکانیسم آسیب، نوع آسیب، محل و علایم بستگی دارد.

پیشگیری از صدمات اعصاب محیطی 

به طور عمومی، آسیبهای پروگزیمال عصب پیش آگهی بدی از لحاظ بهبود دارند. عوامل | زیادی بر ترمیم و بهبود یک عصب آسیب دیده تأثیر دارند. از آن جمله زخم شدگی در اطرافناحیه که سبب به هم خوردگی نظم و سازمان بافت در حال ترمیم خواهد شد. آسیب طولانیمدت بر بهبود عملکرد ماهیچهای اثر دارد. عوامل دیگری را نیز هنگام پیش بینی پیش آگهی یک آسیب عصبی باید مدنظر داشت. بررسیهای الکترومیوگرام (EMG) و نیز مشاوره با یک متخصصی به این ارزیابی کمک میکند. آسیب اعصاب محیطی بیشتر در اندام های فوقانی شایع است. مثالی از آسیب عصب محیطی سندرم (burner) بورنر است که نه تنها در فوتبال آمریکایی بلکه در بسکتبال، هاکی روی یخ و ورزش های دیگر می توان آن را مشاهده کرد.سایر اعصابی که در شانه صدمه می بینند، شامل عصب لانگ توراسیک و سوپراسکاپولار است. آسیب عصب آگزیلاری هم در ۹ تا ۱۸ درصد دررفتگیهای قدامی شانه مشاهده میشود. در ناحیهٔ دست، عصب مدین در سندرم تونل کارپال گرفتار می شود، عصب اولنار و عصب رادیال هم ممکن است درگیر شوند. در اندامهای تحتانی مهمترین عصب، عصب سیاتیک است که در حین عبور از پشت سزفیبولا ممکن است دچار آسیب شود. این آسیب میتواد درد های آنتشاری مور مور شدن و درد در قسمت پشتی و نیز تولید کند.آسب به عصب پرونئال سطحی می تواندی در سطح جانبی دیستال قسمت تحتانی پا می تواند سبب درد انتشاری شود. عصب تیبیا می تواند در سطح تونل تارسال آسیب ببیند. این عصب در ناحیهٔ دیستال به تونل تارسال ممکن است به دام افتد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد