صدمات وارده به حالب چگونه درمان می شود؟؟


صدمات وارده به حالب چگونه درمان می شود؟؟

صدمات وارده به حالب چگونه درمان می شود ؟؟

 بهترین فرصت برای ترمیم ضایعه، در اتاق عمل و به هنگام وقوع ضایعه است. اگر ضایعه ۷ تا ۱۰ روز ناشناخته بماند و آبسه یا عفونت یا عارضه دیگری ایجاد نشود می توان ترمیم تأخیری را انجام داد ولی چنانچه به علت عوارض ترمیم فوری امکان پذیر نباشد یا تشخیص با تأخیر صورت گیرد، باید ابتدا درناژ قسمت پروگزیمال توسط نفروستومی جلدی یا معمولی انجام شود و سپس ترمیم انجام شود. اهداف ترمیم حالب عبارتند از: دبریدمان کامل منطقه، اتصال بدون کششی (tension free) دو سر حالب، بستن حالب به صورت غیرقابل نفوذ نسبت به آب و قرار دادن Stent در بیماران انتخابی، به همراه درناژ ،رتروپریتونٹال در صورت لزوم روش انتخابی أتصال مجدد حالب به مثانه و انجام عمل pSOas-hitch (اتصال حالب به عضله پسواس به منظور کاهش کشش بر روی منطقه اتصال حالب به مثانه)، است. در صورت امکان باید عمل آنتی رفلاکس نیز انجام شود. در صورتی که در طی عمل جراحی، ثلث تحتانی حالب فقط لیگاتور شده باشد، (یعنی این که قطع حالب رخ نداده باشد) میتوان از عمل یورترویورتوروستومی اولیه (اتصال حالب به حالب) جهت ترمیم ضایعه استفاده کرد. در صورتی که همراه با ضایعات ثلث تحتانی، یورینومای وسیع و عفونت لگنی رخ داده باشد؛ می توان از عمل ترانس یورترویورتروستومی، (اتصال حالب درگیر به حالب سالم) جهت دورکردن اتصال ازمحل عفونت استفاده کرد.
  1. B) جراحات بخش میانی حالب: معمولاً ناشی از اجسام برنده خارجی است و توسط یورترویورتروستومی اولیه یا ترانس یورترویورتروستومی ترمیم می شود.
  2. C) جراحات بخش فوقانی حالب: در این حالت چنانچه بخش بزرگی از حالب از بین رفته باشد، میتوان از جایگزین کردن روده به جای حالب استفاده کرد.
  3. D) قرار دادن استنت: اغلب اتصال های حالب پس از ترمیم نیاز به یک محافظ دارند. در این حالت بهترین روش استفاده از یک استنت داخلی سیلیکونی قبل از بستن میباشد. این Stantها از نوع double J می باشند که ۴-۳ هفته بعد می توان آنها را به کمک اندوسکوپه برداشت. استفاده از استنت دارای این مزیت است که بتوان حالب را در مراحل اولیه باز نگهداشته، یک مجرا جهت خروج ادرار ایجاد کرد و از نشت ادرار جلوگیری نمود. .
- پیش اگھی چنانچه جراحات حالب به سرعت تشخیص داده شده و تحت عمل جراحی قرار گیرند، پیش آگهی عالی دارند. تأخیر در تشخیص به علت ایجاد عفونت، هیدرونفروز، آبسه فیستول باعث بدشدن پیش آگهی می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد