صرع وتاثیر آن بر روی مغز


صرع وتاثیر آن بر روی مغز

صرع وتاثیر آن بر روی مغز

 فعالیت غیرطبیعی الکتریکی در مغز است که منجر به اختلالات حسی و حرکات غیر طبیعی در بدن می شود. بعضی از اشکال صرع خود را به صورت تشنج نشان می دهند.اغلب علت صرع ناشناخته می ماند ولی آبسه های مغزی و یا تومورها میتوانند عامل آن باشند. در کودکان تب بالا می تواند باعث تشنج شود که با صرع اشتباه می شود. بیماران صرعی معمولا قبل از شروع حمله، حالتی را احساس می کنند که علامت شروع صرع می باشد و به آن او را میگویند (مثل سوزن سوزن شدن انگشتان، احساس بویی خاص یا مزهای مخصوص در دهان، حالت گیجی و سردرد). در بعضی از انواع صرع حملات می تواند بسیار کوتاه و مخفی باشد مثل خیره شدن فرد برای چند لحظه به یک نقطه یا اسپاسم و تکان خوردن عضلات صورت برای چند لحظه . اغلب بیماران صرعی با مصرف روزانه داروهای کنترل کننده می توانند زندگی عادی داشته باشند.انواع صرع- تشنج پیچیده جزئی : مشکلات در توجه و یا کنترل خلق و خو.- تشنج سمت چپ : اضطراب و ناامیدی به علت مشکلات در درک و بیان.- تشنج سمت راست : مشکلات اجتماعی و رفتار بدون فکر.- تشنج جلوی مغز : بهم ریختگی و اقدام بدون توجه به عواقب.هوش مصروعین صرع مسری نیست و به دلیل بیماری روانی و یا عقب ماندگی ذهنی نیست. برخی از افراد عقب مانده ذهنی، ممکن است تشنج داشته باشند. اما این به آن معنا نیست که هر فردی که بیماری صرع دارد، عقب مانده ذهنی می باشد. بسیاری از مصروعین، دارای هوش طبیعی و یا حتی بالا می باشند افراد مشهور مبتلا به صرع - نویسنده معروف روس به نام داستایوفسکی - فیلسوف نامدار، سقراط - ناپلئون بناپارت - مخترع دینامیک، آلفرد نوبل - نقاش فرانسوی، ون سان ون گوک - نویسنده روس، لئو تولستویتشنج و تاثیرش بر مغز تشنج ها، اثری بر مغز ندارند. اگر تشنج شدید باشد، باعث صدمه زدن به مغز می شود. کودکانی که علت خاصی برای تشنج آنها پیدا نکرده اند، 68 تا 92 درصد آنها بعد از 20 سال بهبودی یافته اند. به طور کلی، با گذشت زمان و مصرف دارو و یا جراحی، تشنج کم و یا متوقف می شود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد