ضرورت گفتن همه خبرها به فرزندان


ضرورت گفتن همه خبرها به فرزندان

ضرورت گفتن همه خبرها به فرزندان

 

خبرهای مهم و بزرگ را خودتان به بچه  هایتان بدهید.

فرزندانتان، به دلایل زیر، باید خبرهای مهم را مستقیماً از زبان خودتان بشنوند:

ممکن است کسی غیر از شما صحیح ترین اطلاعات را نداند، یا بهترین راه گفتن آن به بچه های شما را بلد نباشد.

* بچه ها دوست ندارند آخرین کسانی باشند که خبرهای مهم به گوش شان میرسد.

* وقتی گقتن چیزی برای والدین خیلی مشکل باشد، بچه ها به سرعت نتیجه گیری می کنند که حتماً مسئلهی واقعاً ترسناک یا خجالت آوری در میان است.

*شنیدن خبر از زبان شما باعث میشود بچهها احساس امنیت و اطمینان خاطر هرچه بیشتر صحبت کردن در مورد ام اسی را به تأخیر بیندازید، احتمال بیشتری دارد که دست آخر این مسئله را از زبان فرد دیگری بشنوند  به احتمال زیاد از طرف یک دوست خیرخواه یا فامیلی که تصادفاً از دهانش در میرود.

شنیرانی فبر از رباره شما، چراغ سبزی است برای پرسیران سؤالاتشان وقتی یک فیل خاکستری از سقف اتاق نشی آویزان است و کسی در مورد آن حرف نمیزند، بچهها خیلی آسان به این نتیجه میرسند که حرف زدن در مورد آن قدغن است. اما اگر در مورد اینکه چه اتفاقی دارد می افتد، حرف بزنید، فرزندانتان این پیام را میگیرند که صحبت در این مورد منعی ندارد و می توانند سؤالاتشان را  بپرسند و به شما بگویند در فکرشان چه میگذرد. بدین گونه شما ابزار لازم برای طرح سؤالاتشان را در اختیارشان قرار دادهاید.

دادن اطلاعات صحيح درباره ی بیماری، از احساس گناه فرزندان می کاهد کودکان تمایل دارند در مرکز توجه همه ی دنیا قرار داشته باشند. به خصوص بچه های  کوچکتر، فرض را بر این می گذارند که هرچیزی در اطرافشان اتفاق بیفتد به نحوی آشفته یا هیجان زدهاید، فکر می کنند آنها مسبب وضع پیش آمده هستند. به هرحال،  اطلاع رسانی صحیح درباره ی ام اس، خیالشان را راحت می کند که بیماری شما به هیچ وجه تقصیر آنها نیست


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد