ضمیر ناخودآگاه و هرآنچه باید درباره ان بدانید ….؟؟ قسمت اول


 ضمیر ناخودآگاه و هرآنچه باید درباره ان بدانید ….؟؟ قسمت اول

 ضمیر ناخودآگاه و هرآنچه باید درباره ان بدانید ....؟؟

  برای اینکه اهمیت ضمیر ناخودآگاه را دریابیم ابتدا به سؤالات ذیل توجه کنید: چرا با وجود اینکه میدانیم رفتار یا تصمیم ما اشتباه است به کرات مرتکب آن می شویم؟؛ چرا قادر به کنترل بسیاری از رفتارهایمان نیستیم؟؛ چرا از بسیاری از حیوانات غیرآزار دهنده می ترسیم؟؛ چرا در مواجهه با چهره یا چیزهای خاصی، احساس و واکنش افراد متفاوت است؟؛ چرا با وجود اینکه بچه ها را بسیار دوست داریم گاهی با آنها رفتار غیردوستانه و نادرست داریم؟؛ چرا باشنیدن یا دیدن برخی چیزها حالمان به هم میخورد؟؛ چرا دائماً خواب و رؤیا میبینیم؟؛ چراگاهی تصمیم های نابخردانه می گیریم؟؛ چرا برخی افراد پشتکار خوبی ندارند؟؛ چرا با داشتن همسر و خانواده خوب هنوز از زندگی راضی نیستیم؟؛ چرا برخی از افراد جذب اشخاصی با اختلاف سنی بسیار زیاد می شوند؟؛ چرا برخی فکر می کنند که زن یا مرد خوب پیدا نمی شود؟ چرا برخی در نگاه اول عاشق میشوند؟ و... پاسخ تمامی سؤالات فوق به نحوی با ضمیر ناخودآگاه مرتبط است.  حال ببینیم این ضمیر ناخودآگاه چیست و چه خصوصیاتی دارد و چگونه عمل می کند. یکی از پیچیده ترین مباحث علم طلب، روانشناسی و حتی فلسفه تعریف و توصیف ذهن یا ضمیر است. از نظر تعریف، به فرآیند یا عملکرد مغز که همراه با درک، احساس، قضاوت و یا رفتار است، ذهن (Mind) گفته می شود که در علوم مختلف به آن ضمیر، روان، روح، نهاد، نفس، خود و یا خویشتن نیز گفته می شود. ضمیر یا ذهن خود دارای سه جزء خودآگاه (Self- Conscious mind)، نیمه خودآگاه -Self).  و نا خود اگاه  (Self- Unconscious mind) susTssu Subconscious mind)  است در ضمیر یا ذهن خودآگاه روند یا جریان افکار اختیاری و عمدی در لحظه است که فرد از علت و چرایی آن نیز آگاه است. نظیر فکر کردن، حل مسئله ای، صحبت کردن، توجه کردن به چیزی، خواندن این متن و ... در ضمیر نیمه خودآگاه عملکرد مغز به صورت خودکار انجام می شود ولی شخص می تواند آن را به سطح ناخودآگاه خود وارد کند و بر آن واقف شود.  نمونه مشخص ضمیر نیمه خودآگاه، عملکرد ما در انجام کارهای عادتی است. برای مثال در موقع رانندگی یا رفتن به مسیری آشنا، عمدتاً ضمیر نیمه خودآگاه ما فعال است و ضمیر خودآگاه ما به کارهای دیگری مشغول می شود (مثلاً صحبت کردن با دیگری یا گوش دادن به رادیو و ...)ضمیر ناخودآگاه مسئول جز احساسی عاطفی شخصیت وجود درک، افکار و رفتار شخصی بطور مستقیم و غیرمستقیم، بدون این علت آن مطلع شود (مگر در هیپنوتیزم یا خواب) تاثیر میگذار پاسخ تمامی سؤالات ذکر شده، مربوط به فعالیت ضمیر ناخودآگاه نوروفیزیولوژی مرکز و مسئول اصلی ضمیر خودآگاه قسمت های قشر مرکز اصلی ضمیر ناخودآگاه دستگاه لیمبیک و قسمت هایی از قشر نیم کره راست مغز است حال ببینیم ضمیر ناخودآگاه چگونه عمل می کند. اصولاً عملک فعالیت الکتروشیمیایی میلیاردها سلول عصبی (موسوم به نورون) عموما هر سلول عصبی با صدها تا هزاران سلول عصبی نزدیک و میکند و بدین ترتیب در مغز میلیاردها مدار عصبی و مراکز (همانند سیم کشی برق یک شهر بزرگ) و نحوه سیم کشی مدار کننده شخصیت و ماهیت وجودی هر فرد خواهد بود. برای درک را یک ساختمان در نظر بگیریم، سیم کشی آن ساختمان معادل خواهد بود. بدین ترتیب که تا قبل از گچ کاری ساختمان (معادل دوران جنینی)ضمیر ناخودآگاه و هرآنچه باید درباره ان بدانید ....؟؟/قسمت دوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد