طبقه بندی بیماری های قارچی


طبقه بندی بیماری های قارچی

طبقه بندی بیماری های قارچی

 براساس جایگزینی قارچ ها در قسمت های مختلف تشریحی بدن میتوان بیماریهای قارچ را به ۴ دسته تقسیم کرد.۱) بیماری های قارچی سطحی (Superficial mycosis): قارچ های سطحی به طبقه شاخی پوست ( S.COrincum) و ساقه های آزاد موهای هوایی حمله میکنند و از سیستم ایمنی به دور هستند.۲) بیماری های قارچی جلدی و جلدی مخاطی & Cutaneous) (mucocutaneus mycosis عوامل آن به لایه های زیرین طبقه کراتین و حتی ممکن است به لایه های گرانولوزا حمله کنند. ۳) بیماریهای قارچی زیرجلدی (Sub Cutaneous mycosis) به وسیله خراش تیغ یا جسم برنده در نواحی عمق در یاساب درم ایجاد می شوند. به عنوان مثال در لوله گوارشی (از دهان تا مخرج) واژن و غیره می توانند ایجاد بیماری کنند.۴- بیماریهای قارچی احشایی (Systemic mycosis) اسپوریا کوئیدی ابتدا وارد دستگاه تنفسی شده در ریه جایگزین میشود و از آنجا به سایر ارگانها منتقل میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد