طب سنتی درمانگر اختلال در تخیلات است ….


طب سنتی درمانگر اختلال در تخیلات است ….

طب سنتی درمانگر اختلال در تخیلات است ....

 

اختلال در تخیلات چیست ؟

یک نوع  اختلال در تخیلات چنین است که آنچه وجود ندارد به خاطر می آورد. مثلاً فکر می کند که یک آدم دو سریا یک اسب که نصف آن آدم و نصف دیگرش اسب است می بیند و یا خیال می کند آدمی برومند است، یا سرشیری در صندوق خانه اش پنهان است یا میخ درغذاهایش ریخته اند و امثال اینها. این حالت بیشتر در مزاج  صفراوی و یا مزاج  گرم شدید پدید می آید.

درمان اختلال در تخیلات

شربت بنفشه، شربت نیلوفر، عرق بید و یا گلاب را با آب سرد مخلوط کرده روزانه سه قاشق غذاخوری میل نمایند. پنج نسخه زیر را هم زمان بایستی شروع نمایند و به ترتیب با هماستفاده نمایند.

نسخه 1

آلوچه خشگه نیم کیلو -ترنجبین ۱۰۰ گرم- عناب ۵۰ گرم -شیرخشت ۱۵ گرم- سه پستان ۱۵ گرمهمه را جوشانده و صاف کرده، سپس ترنجبین و شیرخشت را شیره کش کرده به آنها اضافه نمایند، روزی سه نصف استکان میل نمایند.

نسخه 2

پوست هليله زرد ۱۰ گرم- آلوچه خشکه ۲۰۰ گرم- ریشه شیرین بیان ۵۰ گرم- تمرهندی نصف بسته عناب ۲۰ گرم- مرزنجوش ۲۰ گرم- سه پستان ۱۵ گرم- بادرنجویه ۲۵ گرم.همه را نیم کوب کرده ۱۵ قسمت نموده، هر قسمت را شب در لیوان آب جوشخیسانده صبح پس از جوشاندن دو مرتبه در طول روز میل کنند (صبح و عصر).

نسخه 3

گل خطمی ۵۰ گرم -گلزوفا ۵۰ گرم -بابونه شیرازی ۵۰ گرم.در ۱۰ روز آن را جوشانده، آب آن را پاشویه نمایند.

نسخه 4

سداب ۳۰ گرم- بابونه شیرازی ۱۰ -گرم مغز ناخنک ۳۰ گرم- گل بنفشه ۳۰ گرم- همه را نیم کوب کرده به ده قسمت تقسیم می کنند و در ۲ لیوان آب جوشاندهسپس صاف کرده با گلاب سر را ماساژ دهند.

نسخه 5

جوز هندی ۵ گرم -پودينه ۱۰ گرم- بسباسه ۵ گرم- مرزنجوش ۱۰ گرم -قرنفل ۵ گرم.همه را نرم ساییده در یک کیسه نازک ریخته مرتباً جلوی بینی گرفته بوکنند. بایستی کیسه از پارچه نازکی باشد که داروها از آن به صورت گرد و غبار خارجدستور بهبودی یافته اند و این دستورات در بیشتر بیماری  روانی مؤثر بوده است. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد