طب سنتی در درمان تقطیر البول


طب سنتی در درمان تقطیر البول

 

طب سنتی در درمان تقطیر البول

 

 عوامل ایجاد یا تشدید کننده:

ورم غدد پروستات، نزدیکی بیش از با کمتر از حد، سرکوب مسائل جنسی، مصرف اندک مایعات، زیاد، ادویه، انواع فلفل، سس، سیر و پیاز، خامه، سوسیس، کالباس، نگه داشتن منی هنگام انزالی در نوجوانی، گرمی (خوراکی های اند و شیرین)، اغذیه  شور، ترش، معطر، آبگوشت چرب، کبابدنبلان، غذاهای غیر فیبری، پیتزا، خیار شور، زیتون شور.

درمان:  

درمان های توصیه شده برای پروستات، داروهای کاهنده صفرا،  هسته های مویز را درآورید و روی آن پودر فلفل سیاه بریزید و با چای میل  کنید.بلوط + سعد + خولنجان + خرفه + حب الاس + حب ا لرشاد + الطریفل صغیر  (هر یک ۱/۵ گرم) را پودر کنید و با عسل میل کنید؛ به مدت روز متوالی «ماست + سندر + ماست» را به مدت پانزده دقیقه  روی بیضه ها و زیر آن ببندید و سپس بشویید و بعد یک لیوان عرق خارشتر میل کنید؛ هلیله کابلی + پوست هلیله زرد+ پوست هلیله سیاه+آمله + فلفل سیاه+ دارفلفل (هلیله ها ۱۲۰ گرم و فلفل ها  گرم ۵۰  +زنجبیل، شقاقل + قدومه+ بهمن سرخ و سفید + میوه گنجشک + تخم خشخاش (هر یک ۴۰ گرم) را پودر کنید و بار بادام شیرین و سه برابر عسل مخلوط کرده روزی ده گرم میل تا یک هفته هر روز پنج لیوان عرق خارشتر و روزی سه نوبت حجرالیهود را در دوغ حل کنید و میل کنید؛ اب ترب +عسل . جوشانده مرزنجوش (۳ گرم) + عرق خارشتر (۲ گرم) - روزی استکان به فواصل روز، دهن الثوم، مغز بلوط (۴۵ گرم) + تخم شاه گرم) + تخم سداب (۳ گرم) + تخم مورد (۶ گرم) + جوز بوآ (۶گرم  بسباسه (۶ گرم) + قرنفل (۶ گرم) + هلیله سیاه (۶ گرم) + سعد (۹گر م شونیز (۹ گرم) + هل (۹ گرم) + انجیر خشک (۱۵ گرم) + عسل کافی ( نه  تا پانزده گرم در روز طی سه نوبت)، ۱/۵ گرم دانه  اسفند باخیسانده  خاکشی (ناشتا)، زیره، شلیل، ۱۰ گرم پوست سخت گردو

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد