طب سنتی در درمان دندان درد


 طب سنتی در درمان دندان درد

 طب سنتی در درمان دندان درد

 

عوامل ایجاد یا تشدید کننده:

مسواک نزدن به موقع، شیرینی، خرما، مسواک زدن بعد از خوردن مواد ترش (باید ابتدا با جوش شیرین اره کنید تا اسید محیط دندان خنثی شود، سپس مبادرت به مسواک  زدن کنید چون در غیر این صورت مینای دندان با مسواک  زدن از بین خواهد رفت)، آب سرد، میوه های نرسیده و ترش، آدامس، سردی (ترش و بیمزه)، خوردن دو چیز داغ و سرد با آموکسی سیلین (در نوجوانی).

درمان:

اسانس میخک + الکل کامفر (یک قطره در حفره  دندان  بچکانید و روی آن پنبه بگذارید تا با زبان تماس نداشته باشد - با  تجویز از پزشک)، یک قطره اسانس ژیروف (میخک) با تجویز پزشک، کافور را روی صفحه ای فلزی بریزید و میله ای گداخته (روی گاز)  به کافور بزنید تا گاز از آن متصاعد شود و گازهای حاصل را به وسیله پوآر چند بار جمع کنید و در حفرہ دندان تزریق کنید.سرکه + کافور + تریاک را در حفره قرار دهید؛ روغن نخود شیمیایی شل کننده  عضلات را با آب خمیر کنید و در حفر دهید؛ غرغره  جوشانده تاجریزی، «سداب + مویز» در حفر دهید؛ «پودر زیره + مرزه تازه له شده + کمی سرکه» در حفر دهید.توجه: علت دندان درد هر چه که باشد باید به دندانپزشک مراجعه  کنید. در حالت معمول نیز هر شش ماه یک بار حتماً به دندان پزشک  مراجعه کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد