طب سنتی در درمان فشار خون گرم و سرد 


 طب سنتی در درمان فشار خون گرم و سرد 

 طب سنتی در درمان فشار خون گرم و سرد 

 برای دموی هاست: ۱) خوردن سرکنگبین یا سرکه با غذا ۲) حجامت عام (۲ تا ۳ مرحله) اگر زن باشد با فاصله یک ماه و اگر مرد باشد با فاصله دو هفته.۳) ترک ناهار ۴) خوردن سیاه دانه با عسل۵) اگر فشار خون خیلی بالا رفت به نوک انگشت سوزن بزند.درمان فشار خون سرد برای بلغمی هاست

درمان:

۱) گرمی ها را بخورید ۲) اعصاب را هم باید با خوردن شربت زعفران، عرق بهار نارنج یا عرق فرنجمشک و دوسین برای هر دو فشاری ها (هر ۸ ساعت) درمان کنید.

درمانهای اورژانسی فشار خون

۱) بین انگشت شصت و سبابه را ۳ الی ۴ دقیقه فشار دهید.۲) نوک انگشتان را سوزن بزنید تا چند قطره خون بیاید.۳) ۱۲ الی ۲۰ عدد سیاه دانه را با دندان بجویید تا فشار، سریع کاهش یابد.۴) ترشی ها مثل سرکه ، آبلیمو، آبغوره ، آب نارنج و ... در مواقع اورازنسی کمک کننده هستند .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد