طرح ریزی الگویی برای درمان ام اس 


طرح ریزی الگویی برای درمان ام اس 

طرح ریزی الگویی برای درمان ام اس 

 

با در نظر گرفتن تمام راهکارهایی که احتمال دارد در طول بیماری ام اس به آنها نیاز پیدا کنید، ممکن است دچار سردرگمی شوید که چه باید بکنید و چه زمانی از آنها استفاده کنید. البته، احتمالا نورولوژیست به شما کمک می کند - اما فکر می کنیم یک الگوی درمانی برایتان مفید است.

* به انواع درمانهایی که نیاز دارید، فکر کنید.

* متخصصینی واجد شرایط را برای درمانتان مشخص کنید

مراحل زیر به استفاده از الگوی درمانی با بیشترین کارایی کمک می کند:

. مشکلاتی را که سعی در حل کردن آنها دارید، مشخص کنید.

برای مثال: تصمیم گیری در مورد شروع یک درمان تعدیل کنندهی بیماری، یادگیری تزریق به خود، شناسایی امکانات رفاهی مفید در محل کار، انتخاب یک وسیله ی کمک حرکتی هنگام بروز اختلالات تعادلی، پی بردن به نحوهی درمان خستگی، یا پیدا کردن راهی برای صحبت کردن

با بچه ها در مورد ام اس.

تعیین کنید چه نوع مداخله ای مد نظر شماست.

برای مثال: درمان بیماری، درمان حملات، درمان علایم، باز توانی پشتیبانی روانی - اجتماعی.

متخصص بهداشت مناسب  شناسایی کنید.

برای مثال: نورولوژیست، پرستار مراقبت ام اس، متخصص بازتوانی، متخصص بهداشت روانی، پزشک خانواده یا یک متخصص دیگر. الگوی درمانی میتواند برایتان در حکم یک نقشه ی راه به حساب آید که با سود جستن از آن، بتوانید از پس چالش های پیش رو برآیید.

دستیابی شما به مداخلات درمانی که در این فصلی شرح داده شد، به در دسترسی بودن متخصصین اماس در منطقه و نوع پوشش بیمه ی درمانی شما بستگی دارد. سیاستهای بیمه تان را به دقت بررسی کنید و ببینید چه درمان ها و سرویسهایی را تحت پوشش قرار میدهد و چه چیزهایی را نه. انجمن ملی اماس میتواند شما را به متخصصین ام اس  ناحیه تان معرفی کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد