طرز تهیه شربت های طبی/ قسمت دوم


طرز تهیه شربت های طبی/ قسمت دوم
 شربت گاوزبان:ه ۲۰ گرم گاوزبان یکصد گرم بادرنجبویه هر دو را جوشانیده آب او را با یک کیلو شکر بقوام آورند.شربت پرتقال: شکر ۳ کیلو پرتقال ۸ دانه آب ۸ گیلاس، شکر را بقوام آورند و آب پرتقال را گرفته و صاف نموده در آن اضافه نمایند و آتش را تندتر نموده و سپس گلوخه قند را بر پوست پرتقال مالیده آنرا هم در شربت بریزند پس از سرد شدن صاف نموده در شیشه کنندشربت آبلیمو: شکر ۳ کیلو آب هفت لیوان اسانس آب لیمو بقدر کافی گلاب ۲ سیر شکر را با آتش ملایمی بجوش بیاورند تا شکر حل شده وچرک، شکر را گرفته صاف نمایند سپس بقوام آورند گلاب در آن ریخته همینکه جوش آمد مقداری اسانس آبلیمو بآن اضافه نمایند و از روی آتش برداشته در بطری بریزند.شربت به لیمو : به ترش ۳ کیلو شکر ۶ کیلو آبلیمو ترش یک بطر، به ترشی آبدار را با یک قطعه پارچه تمیز نموده آنرا با پوست رنده کرده در یک قطعه پارچه نازک ریخته و در آب بریزند تا شیره پس بدهد. سپس شکر را بقوام آورند شیره به را در آن ریخته بگذارند بجوشد همینکه شربت غلیظ گردید یک بطر آبلیموی خالص را در شکر بریزید چند جوش که زد شربت را از روی آتش بردارند و پس از اینکه سرد شد در بطری بریزندشربت هندی: جهه درد کلیه، مثانه و رحم و کبد و ورم سپرز و سیاتیک و خفقان زخم امعاء و گزیدن حشرات و درد کمر و مفاصل مجرب دانسته اند. ترکیب آن بقرار زیر است: انجیر زرد و رازیانه از هر یک ۹ سیر و نیم ( ۱۵۰ مثقال) یک شبانه روز در سه برابر وزن او آب خیسانده سپس بجوشانند تا به ثلث برسد و بعد صاف کنند و یا شیره گل سرخ تازه ۲۰ سیر و قند سفید ۳ کیلو بجوشانند تا بقوام آید و مانند سکنجبین سفت شود ه ۱۰ مثقال ریوند که بگلاب تر کرده باشند و یک سیر روغن گاو چرب نموده در آن حل کنند و از یک تا بیست مثقال مصرف نمایند.رب اصل سوس: ریشه شیرین بیان را پوست بکنند و مغز آنرا نیم کوب کنند و بجوشانید تا قوت اصل سوس که همان شیرین بیان باشد در آب حل شود پسدر اب حل شود پس  مکرر  صاف کنند که ته نشین نداشته باشد بعد به قدری بجوشانند تا غلیظ و بسته شود.شربت ذرت: دو یا سه مشت دانه های ذرت را در ۲ لیتر آب بریزند و ظرف محتوی آنرا روی آتش بگذارند تا بجوشد و یک لیتر آب آن بخار شود ولی با یک قاشق چوبی موقع پختن آنرا بهم زنند و پس از اینکه دانه های ذرت پخت ظرف را از روی آتش بردارید و بگذارید سرد شود بعد شیره آنرا بکشید و با ۷۵۰ گرم شکر در یک قابلمه مسی بریزید و با آتش ملایمی حرارت دهید تا شربت ذرت بقوام آید و کمی سفت شود هر وقت دچار زکام یا گرفتگی صدا شدید هر روز سه بار نصف قاشق سوپخوری از آنرا مصرف نمائید."طرز تهیه شربت های طبی/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد