طرز سرایت بیماری سل


طرز سرایت بیماری سل

طرز سرایت بیماری سل

 کرسی در زمستان برای مسلول مضر است زیرا علاوه بر مضار صحی این کانون حرارت فقرا کانون میکروب سال هم میگردد و بهترین وسیله سرایت اطاق بی آرایش که بخاری کوچک نفتی یا ذغالی یا بهتر برقی و از این همه بهتر خاک اره ای اطاق را گرم نماید برای مسلول کافی است. زیرا بطوریکه یادآور .شدیم شب های زمستان هم لای در اطاق یا پنجره قدری باز باشد یا هنگام شب بخاری لازم نیست از طرف دیگر دو ثلث روز هم باید مریض در هوای آزاد و باز باشد فقط برای چند ساعتی که مریض می خواهد سر و صورت خود را شستشو بدهد یا ظهر یا شب غذا بخورد باید از نیم ساعت قبل درهای اطاق را ببندید بخاری را روشن کرده وقتیکه حرارت اطاق در حدود ۱۸ درجه شد. مریض را از زیر روپوش خود از تخت خواب بیرون می آورید تا مشغول نظافت و غذا خوردن و غیره گردد در غیر این ساعات بخاری را همیشه خاموش نگاهدارید. در تابستان تخت مریض را روی ایوان قرار دهید. اگر ایوان آفتابگیر است یک پرده برای جلوگیری از تابش آفتاب بالای صورت مریض قرار دهید. هر قدر روشنائی برای مسلول زیاد باشد مفیدتر است ولیکن برعکس اشعه مستقیم آفتاب برای آنها مضر و موجب خونریزی از سینه میگردد. میکروب سل که برای هستی خود اینقدر سرسخت است باید در مقابل آن ایستادگی نموده برای نابودی آن بکوشید و از کانون یک میکروب یعنی اختلاط سینه مسلولین که هر کدام هزارها و بلکه میلیون ها از این موجودات خطرناک ذره بینی در خود نهفته دارد بترسید. پس خیلی مواظب اخلاط مسلولین باشید. هر شیئی که باخلاط مریضی آغشته شد باید بلااستثناء ضد عفونی شود یعنی ده دقیقه لااقل در آب بجوشد. بطوریکه گفته شد دستمال و پیراهن و غیره مریضی قبل از فرستادن آن نزد رختشوی ده دقیقه در آب جوشانیده شود و این امرار واجبات است چنانچه , رعایت این نکته را نکنید میکروب سل از صابون سوېلمه و آب نیم گرم ترس نداشته و از دستمال و پیراهن به لباس دیگران بخصوص اطفال منتقل میگردد و جان آنها را بخطر میاندازد اخلاط تنها وسیله مهم سرایت سال است.- علاوه بر اخلاط و سرفه شخص مسلول میکروب های حیوانی شیر گاومسلول هم ممکن است وسیله سرایت مرض گردیده انسان را نیز مریض کند. گاوی که مسلول شد غالباً برخلاف انسان فربه و پروار و خوش نما میگردد. کانون مرض او در ریه و گاو در پستان میباشد از این لحاظ دست زدن به پستان های سلی و متورم گاو برای دوشنده نیز خطرناک است. آمار دقیقی در فرانسه نشان داده است که در بعضی نقاظ ۷ درصد گاوها مسلولند میکروبهای شیر گاو مسلول غالباً موجب مرگ و میر فراهم میکند هرچه جوشانیدن شیرگاو موجب از بین رفتن قسمت اعظم ویتامین های آن میگردد. لیکن برای کشتن میکروبهای سل آن لازمست که لااقل ده دقیقه تمام شیرجوشانیده شود تا در صورتیکه آلوده بمیکروب سال باشد تمیز و بی خطر گردد. از خوردن شیر خام باید جداً خودداری نمود و گوشت گاو مسلول هم باید کاملاً پخته شده باشد و نیم پز آنرا هرگز نخورید. بغیر از گاو سایر حیوانات اهلی دیگر هم بواسطه تماس با اخلاط مسلولین غالباً مبتلا به سل میگردند. در سگ و میمون بیماری سل با علائم ضعف و لاغری و کم خوراکی و در گربه با ریزش آب بینی مشاهده میگردد. مدفوع برخی از مسلولین که اخلاط خود را فرو داده و وارد دستگاه گوارش میکنند. میکروب همراه داشته و ممکن است باعث آلودگی مستراح و سرایت مرضی و غیره گردد. اگر این دستورهای ساده را رعایت کنید جلوگیری مؤثری از انتشار بیماری مسری سل بعمل آمده و بزرگترین خدمتی است که بهم نوعان خود انجام بر داده اید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد