طرز صحیح ایستادن


 طرز صحیح ایستادن

 طرز صحیح ایستادن

 در حالی که پاهایتان موازی است و مفاصل لگن از هم جدا هستند، بایستید. پاها زیر مفاصل لگن قرار میگیرند. شانه ها را بلند کنید. به عقب بکشید و سپس آنها را پایین انداخته و از گوش ها دور کنید. اجازه دهید بازوها به صورت شل از بدن تان آویزان باشد و به طور طبیعی تنفسی کنید.  مطمئن شوید که زبان تان به سقف دهان نچسبیده باشد. زبان باید در حین حرکت به صورت آزاد و شل زیر دندان های تحتانی در کف دهان تان افتادهباشد. در این حال همچنین فک تحتانی و گلو هم نرم خواهند بود. نگاه نیز آزاد بوده و خیره نشوید، کاملاً آرام نفس بکشید.حالا باسن ها را به هم بفشرید و لگن تان را جمع کنید. به کف پای خود توجه کنید. وزن باید به طور مساوی در آنها توزیع شود، و کف پا را به زمین فشار دهید، قوسی پاها بالا باشد. بعد نوبت به عضلات داخل ساقی و ران میرسد. به آرامی به زانوهایتان کشش وارد کنید با اعمال انرژی بر عضلات قدام ران (چهار سرران) زانو را به عقب فشار ندهید یا قفل نکنید. بلکه باید پشت زانو احساس نرمی و شلی داشته باشد.  در حین انقباض باسن، کشش را در عضلات شکمی احساس می کنید. ببینید که چگونه شکم شما صاف و کشیده شده است. در این حالت ران ها و باسن در حال پشتیبانی از لگن هستند لگن تان خیلی خوب در مرکز واقع شده است بدون بلند کردن چانه یا منقبض کردن فک، تاج سرتان را به سمت سقف حرکت دهید.  در این حالت گردن بلند شده و فضای بین شانه ها و گوش ها نیز زیاد خواهد شد. تصور کنید که شما با یک ریسمان غیر قابل رؤیت که به تاج سرتان متصل است، به سمت سقف بالا کشیده میشوید. چانه باید با کف هم سطح باشد. چشم ها را بسته و به آرامی نفس بکشید.  خودتان را مشاهده کنید و از تمام بدنتان مطلع باشید. همه وضعیت های کلاسیک بدن اصطلاحاً مشابه وضعیت کوه می باشند. وقتی این وضعیت را انجام می دهید، میتوانید درباره کوه و کیفیت آن، قدرت، ثبات، راست ایستادن و زیبایی آن فکر کنید. به این فکر کنید که چگونه کوه در حالی که محکم در زمین ریشه دارد، راست قامت ایستاده است و این میتواند در زندگی تان الهام بخش باشد.  به همین خاطر این حرکت به عنوان پایه دیگر وضعیت های ایستادن و حرکات است. همچنین تمرین آن بسیار آسان است و شما همیشه میتوانید آن را در هر جا و در هر حال انجام دهید. مثلاً هنگام انتظار برای اتوبوس یا قطار یا در فروشگاه در حال خرید و..... یاد بگیرید که چگونه در فعالیت های روزانه که مستلزم ایستادن است، بایستید.  وقتی دارید با کسی صحبت می کنید، خوب بایستید، راست و بلند. وزن تان را از یک پا به پای دیگر منتقل نکنید و ستون فقرات را از حالت طبیعی منحرف نکنید، بلکه آن را متعادل نگه دارید. روشی که شما می ایستید در شخصیت شما و همچنین وضعیت روحی روانی تان مؤثر است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد