طرز  صحیح  نشستن روی صندلی 


 طرز  صحیح  نشستن روی صندلی 

 طرز  صحیح  نشستن روی صندلی 

 شغل و مسئولیت شما هر چه باشد در محل اداره یا شرکت فرض براین است که شما بیشتر اوقات را مینشینید حالت بد ایستادن یا بد نشستن، خسته کننده و ناسالم است، چون این وضعیت باعث تحمیل یک کار غیر لازم بر بدن شما شده، سبب فشار به عضلات، رباط ها و استخوان های شما شده و موجب ایجاد اختلال در گردش خون و بی نظمی در هاضمه شما می شود.  بنابراین بسیار مهم و حیاتی است که شما خواب بنشینید... ابتدا شما باید صندلی، سطح کار و نور مورد نیاز خود، سپس وضعیت و چگونگی نشستن تان را بررسی کنید. صندلی شما:  تعداد معدودی از انواع صندلی، برای نشستن مناسب هستند. البته صندلی های خوب و با طراحی جدید وجود دارند ولی آنها گران بوده و در دسترس همه نیست. اگر شما یک صندلی قدیمی دارید که مناسب بدن شما نیست باید بخواهید که آن را عوض یا تعمیر کنند.  صندلی ای که آن را نمیتوان با ارتفاع بدن تان تنظیم نمود قبول نکنید، باید مطمئن شوید که ارتفاع صندلی تان برای بدن و میز تان مناسب باشد. این بدان معنی است که لازمنباشد بدن خود را با صندلی و میز تنظیم کنید. به دست آوردن بهترین حالت، به صندلی تأثیر بزرگی در راحتی و ناراحتی شما دارد. چنانچه شما کوتاه قد هستید، وقتی روی صندلی می نشینید ممکن است پاهایتان به زمین نرسد.  لذا این وضعیت باعث عدم تعادل شما می شود، بنابراین لازم است چیزی زیر پایتان بگذارید. اگر بلند قد هستید، به بدن شما بستگی دارد که این بلندی قاد مربوط به تنه باشد یا اندام تحتانی. افراد بلند پا (اندام تحتانی بلند) مجبورند پاهایشان را به اطراف پایه های صندلی بپیچند تا آنها را جا دهند. باید از این کار اجتناب کرد. چون این کار باعث کاهش گردش خون در اندام می شود.  همچنین باید از روی هم انداختن یا به صورت ضربدر قرار دادن پاها اجتناب کرد. صندلی های بدون جادستی بهتر است. وقتی دسته صندلی وجود دارد (البته این حالت امکان گذاشتن آرنج و ساعد را روی آن مید دهد) ولی باعث فشار بیشتر روی شانه و قسمت های فوقانی کمر و پشت می شود و در نتیجه درد و ناراحتی اضافی ایجاد میکند.  بهترین حالت برای اندام های فوقانی، گذاشتن دست ها روی رانها است. در زمان هایی که در حال کار نیستیم، در این حالات شانه ها به عقب و پایین انداخته شده و استراحت می کنند. سطح محل کار باید طوری باشد که شانه هایتان به عقب و پایین بیفتد. شما باید قادر باشید این حالت را با تنظیم صندلی تان بدست آورید.  سپس باید زاویه دیدتان را با سطح کارتان تنظیم کنید.  استفاده از یک سطح صاف افقی برای مطالعه یا نوشتن باعث می شود شما به جلو خم شوید تا چشم هایتان یک حالت راحت برای کار پیدا کند. سطح شیب دار، کار را برای چشم تان در زاویه مناسبی قرار میدهد و دیگر لازم نیست سرتان را خم کنید که باعث قوس و انحنای پشت تان هم بشود. استفاده از تخته های شیب دار که روی میز گذاشته میشود را برای نوشتن توصیه می کنیم. نور: امروزه در بسیاری اماکن از چراغ های فلورسنت استفاده میشود. اما چنانچه شما با آنها راحت نیستید، میتوانید از چراغ رومیزی استفاده کنید که یک نور مناسب را در محل کار خودتان ایجاد کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد