طریقه استفاده از اسپری ها و وسایل کمکی


طریقه استفاده از اسپری ها و وسایل کمکی

 طریقه استفاده از اسپری ها و وسایل کمکی 

عدم آگاهی از نحوه صحیح اسپری ها موجب می شود که قسمت اعظم دارو از قسمت بالای آنها وارد هوا شود و به راه های هوایی بیمار نرسد و در نتیجه، بیمار به دلیل عدم تأثیردارو، مصرف آنها را ادامه ندهد.امروزه به منظور استفاده بهتر از اسپری ها، وسیله ای به نام اسپیسر (Spacer) ساخته شده که در زبان فارسی به آن (محفظه آسم یارا) گفته می شود. محفظه آسم یار، به شکل بالون پلاستیکی ساخته شده است که در یک طرف آن دهان بیمار قرار می گیرد و در سوی دیگر، اسپری قرار داده می شود. توصیه بر آن است که هفته ای یک بار داخل آسم یار شسته و خشک شود تا الکتریسیته ساکن مربوط به جنس پلاستیکی آن که موجب چسبیدن دارو به جدار محفظه آسم یار می شود کاهش یابد.محفظه آسم یار کودکان، ماسک کوچکی دارد که بر روی دهان و بینی کودک قرار می گیرد.برای استفاده از آسم یار بهتر است بیمار مستقیم بنشیند یا در حالت ایستاده، چانه خود را به عقب ببرد تا راه هوایی باز شود. پس از برداشتن درپوش قسمت دهانی اینهالر و تکان دادن شدید اینهالر، قسمت دهانی به داخل سوراخ انتهایی محفظه آسم یار فرو برده می شود. بیمار نفس عمیقی می کشد و دندان های خود را به دور قسمت دهانی قرار می دهد و بدون گاز گرفتن قسمت دهانی، با لب هایش، محکم این قسمت را نگه می دارد و یک پاف از اسپری را به داخل دهان می زند و به آرامی و عمیق نفس می کشد و نفس خود را ۱۰ ثانیه یا تا وقتی احساس راحتی می کند نگه می دارد و سپس نفس را بیرون می دهد و دوباره در داخل قسمت دهانی آسم یار نفس عمیق می کشد و سپس نفس را نگه می دارد. در هر پاف اسپری، باید دو نفس عمیق در محفظه آسم یار کشیده شود. در صورت نیاز به دوز دیگر، باید ۳۰ ثانیه صبر کرد و در هر بار، بیش از یک پاف به داخل محفظه زیرا در غیر این صورت، قطرات دارو به یکدیگر و به داخل محفظه می چسبند و دور کمتری از دارو به راه های هوایی می رسد.پزشکان در مورد استفاده مناسب از اسپری‌های آسم رعایت نکات زیر را توصیه می‌کنند:– اسپری را به مدت پنج ثانیه به خوبی تکان دهید.– درپوش آن را برداشته و راه خروج دارو را از نظر وجود ذرات خارجی بررسی نمایید.– انگشت اشاره را روی محفظه حاوی دارو قرار داده و با کمک انگشت شست قسمت زیرین اسپری را نگه دارید. در صورت استفاده از دستگاه‌های فاصله دهنده، اسپری را در یک سمت دستگاه قرار داده و با دست دیگر دستگاه را نگه دارید.– به صورت طبیعی نفس را بیرون دهید ( ریه‌ها را از هوا خالی کنید).– لب‌ها را به دور قسمت دهانی بسته و یا در فاصله چهار سانتیمتری آن قرار دهید. اگر دستگاه فاصله‌دهنده دارای ماسک است، ماسک را به صورت خود بچسبانید.– با انگشت اشاره محفظه دارو را برای آزادسازی دارو فشار دهید.درست لحظه‌ای که محفظه حاوی دارو را فشار می‌دهید به صورت عمیق و آرام با دهان نفس بکشید تا زمانی که کاملا ریه‌ها پر شوند. این عمل باید چهار تا شش ثانیه به طول انجامد.– قبل از خروج هوا از ریه‌ها، تا آنجا که می‌توانید (حدود چهار تا ۱۰ ثانیه) نفس خود را نگه دارید. در صورت استفاده از دستگاه‌های فاصله دهنده، می‌توانید یک بار دیگر تنفس را انجام داده و آن را در صورت لزوم حبس کنید.– اگر چند پاف از دارو تجویز شده است، تقریبا ۱۵ تا ۳۰ ثانیه و یا مدت زمان بیشتری تا حصول یک استنشاق مناسب، صبر کنید. اسپری را مجددا قبل از استفاده تکان دهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد