طناب زدن و تاثیر آن بر تناسب اندام..!


طناب زدن و تاثیر آن بر تناسب اندام..!

طناب زدن و تاثیر آن بر تناسب اندام..!

طناب بازی

یکی از عالی ترین فرم های ورزشی طناب بازی است. ورزشی که شما را به دوران نوجوانی بر میگرداند. برای اینکار می توانید از یک تکه طناب رخت پهن کنی استفاده بکنید یا از یک فروشگاه لوازم ورزشی فروشی یک طناب دسته دار ویژهٔ طناب بازی تهیه بکنید و بهتر از همه که خود من ترجیح می دهم، این است که بدون اینکه طنابی در کار باشد، فقط حرکت آن را تصور بکنید و از روی طناب خیالی بپرید.در این صورت خطرگیر کردن به پایتان نیز پیش نمی آید و به هر تعداد و به هر مدل طناب انداختن که فقط تصور بکنید، بپرید. من خودم از این نحو خیلی خوشم می آید و شادی بخش تر میدانم. شما هم امتحان بکنید.

ورزش بدون حرکات بدن

جدیدترین فرم ورزشی را ورزش ایزومتریک مینامند. این ورزشی را بدون اینکه مفاصل بدن حرکت بکند انجام می دهند. قبلاً در مورد نوعی از آن که ورزش انقباض و انبساط عضله ها در روی تختخواب بود، مطالبی را برای تان تعریف نمودم که فقط از طریق فرمان فرستادن از مغز به سوی ماهیچهٔ مورد نظر اجرا میگردد.بنابراین اگر شما ضمن همین نوع ورزشی انقباض و انبساط ماهیچهها به فرمان مغز، مفاصل بدنتان را بدون حرکت نگهدارید، دارید ورزش ایزومتریک را انجام می دهید. در این کار اگر شما هرکدام از ماهیچه های مورد نظر را به مدت شش تا ده ثانیه در حالت انقباض نگهدارید، اندازه و مقاومت آن را شکل خواهید داد.این یکی از روشهای تقویت ماهیچه های بدن است که به طور موفقیتآمیزی توسط قهرمانان المپیک همهٔ کشورها به مورد اجرا گذاشته شده است. اینکار نیازی به ابزار و وسایل ورزشی ندارد و خسته کننده هم نمی باشد. من آن را برای شما توصیه می کنم.لذا اگر می خواهید دور کمر خود را با کمی فعالیت کوچک بکنید، تنها کاری که باید بکنید این است که ماهیچههای شکمی خود را به مدت حداقل شش ثانیه در هر نوبت در حالت انقباضی حفظ نمایید. این کار را هر چقدر که میتوانید تکرار بکنید، در موقع پیاده روی و یا در موقع نشستن و حتی در موقع دراز کشیدن در رختخواب و قبل از خوابیدن.خانم هایی که این ورزشی را به طور مرتب انجام بدهند، خیلی راحت خواهند توانست شکم خود را حتی بدون استفاده از کرست به داخل کشیده و کوچک حفظ نمایند.آقایان نیز می توانند بدون هیچ مشکلی همین کار را بکنند و به تدریج که از قطر کمرشان کاسته میشود، کمربند خود را یک سوراخ سفتتر ببندند. این بهترین روش برای کاهش قطر کمر و در ضمن تقویت ماهیچهها میباشد حتی اگر وزن تان کاهش نیابد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد