عادت ماهانه چند روز بعد از تخمک گذاری ایجاد می شود؟


عادت ماهانه چند روز بعد از تخمک گذاری ایجاد می شود؟

عادت ماهانه چند روز بعد از تخمک گذاری ایجاد می شود؟

 به طور معمول در حدود ۱۴ روز بعد از تخمک گذاری عادت ماهانه  رخ می دهد.در واقع دگرگونی فیزیولوژیکی است که در زنان بارور جهت تولیدمثل جنسی رخ می‌دهد و هر ماه یک تخمک بالغ شده و آمادهٔ پروردن جنین می‌شود. در این زمان اندک‌اندک بافت رحم نیز آمادهٔ نگهداری جنین می‌شود. اگر لقاح انجام نشود، تخمک دفع شده و بافت پوششی رحم ریزش می‌کند (دشتان یا قاعدگی).این فرایند به طور زاستاری در دوران باروری جنسی گونه‌های پستانداران ماده رخ می‌دهد. چرخهٔ دشتان زنان در دوران بارداری و شیردهی بازمی‌ایستد. چرخهٔ قاعدگی از زمان بلوغ تا زمان یائسگی ادامه می‌یابد. مدت خونریزی قاعدگی برای چندروز، معمولاً ۳-۵ روز به درازا می‌کشد، اما میان ۲ تا ۸ روز نیز می‌تواند دیگرسان باشد. هر چرخهٔ قاعدگی به طور میانگین ۲۸ روز درازا دارد، یک چرخهٔ قاعدگی طبیعی بین ۲۱ تا ۳۵ روز دیگرسان است.حجم میانگین خونریزی در هر چرخهٔ ماهانهٔ قاعدگی ۳۵ میلی‌لیتر است. در فارسی به دوران خونریزی ماهانه دَشتان گفته می شود و اخیراً فرهنگستان از این واژه برای برساختن واژگان دُش‌دَشتانی(دیس منوره) و بی‌دَشتانی(آمنوره) بهره برده است.چرخهٔ دشتان برای حفظ باروری در زنان و تحت کنترل سیستم اندوکرین ایجاد می شود. این چرخه به سه گام (فاز) بخشبندی می شود:گام فولیکولر گاماوولاسیون یا تخمکگذاری گام لوتِئال اگرچه برخی منابع بخشبندی دیگری دارند:گام قاعدگی یا خونریزی گام تکثیری یا پرولیفراتیو گام ترشحی هر سیکل قاعدگی از نخستین روز آغاز خونریزی قاعدگی شروع می شود. روش های هورمونی جلوگیری از بارداری با تغییر در اندازهٔ هورمون های بدن از بارداری پیشگیری می کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد