عارضه رگ به رگ شدن لیگمان خارجی زانو چگونه رخ میدهد..؟؟


عارضه رگ به رگ شدن لیگمان خارجی زانو چگونه رخ میدهد..؟؟

عارضه رگ به رگ شدن لیگمان خارجی زانو چگونه رخ میدهد..؟؟

 این عارضه به علت کشش شدید و یا پارگی ناکامل رباط خارجی قوزک پا رخ میدهد. علایم شامل درد و تورم، تندرنس (حداکثر میزان درد و تندرنس زیر و جلوی قوزک خارجی وجود دارد) و درد در اداکشن مفصل می باشد. شکستگی همراه باید همیشه با گرافی رد شود. گرافی الترال همراه با وارد أوردن فشار به سمت جلو برای کشف غیرپایدار بودن احتمالی تالوس باید صورت بگیرد. در حالات عادی برای درمان از بانداژ به مدت ۳ هفته استفاده می شود.در صورت شدید بودن درد و تورم می توان از گچ کوتاه پا به مدت ۲ تا ۳ هفته استفاده کرد.آسیب لیگامان های کلترال زانو چگونه ایجاد میشود؟آسیب این لیگامان ممکن است بصورت فقط یک کشیدگی باشد و یا ممکن است لیگامان دچار پارگی ناقص یا پارگی کامل شود. آسیب لیگامان جانبی یا کلترال داخلی بیشتر از لیگامان خارجی اتفاق مبفتد با این حال به علت پیچیده تر بودن آناتومی قسمت خارجی زانو، آسیب لیگامان کلترال خارجی معمولا همراه با آسیب دیگر ساختمان های زانو است. آسیب این لیگامان ها معمولا به علت نیروهایی است که ساق را به طرفین فشار میدهد.ضربه مستقیم به قسمت خارجی ران و زانو موجب باز شدن سطح مفصلی زانو در قسمت داخلی شده که نتیجه آن تحت کشش قرار گرفتن لیگامان کلترال داخلی و آسیب آن است.مکانیسم دیگر آسیب رباط جانبی داخلی به این صورت است که فرد در حالی که روی یک زانو ایستاده است کمی زانویش را خم کند و در همین حال تنه خود را روی زانو بچرخاند.این آسیب ها بیشتر در ورزشکاران بخصوص ورزش های فوتبال، بسکتبال، والیبال و اسکی دیده میشوند. اگر فشاری که به این صورت به رباط وارد میشود کم باشد فقط موجب کشیدگی و رگ به رگ شدن آن میشود. رگ به رگ شدن رباط جانبی داخلی زانو شایعترین آسیب زانو است. اگر فشار بیشتری به رباط وارد شود آنرا بطور ناقص یا حتی کامل پاره میکند. اگر فشار باز هم بیشتر باشد رباط های صلیبی و یا منیسک ها هم آسیب میبینند و یا ممکن است استخوان های اطراف مفصل زانو هم دچار شکستگی شوند.آسیب لیگامان کلترال خارجی زانو هم میتواند بر اثر ضربه هایی که به قسمت داخلی زانو وارد میشود ایجاد گردد. آسیب رباط جانبی خارجی شیوع کمتری از رباط جانبی داخلی دارد. اگر شدت ضربه زیاد باشد به غیر از آسیب به رباط جانبی خارجی ممکن است کپسول خلفی زانو، رباط صلیبی و یا عصب پرونئال هم آسیب ببینند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد