عامل اصلی آرتریت پیوژن شانه چیست..؟؟


عامل اصلی آرتریت پیوژن شانه چیست..؟؟

عامل اصلی آرتریت پیوژن شانه چیست..؟؟

 

آرتریت پیوژن شانه

مفصل، شانه در واقع شامل سه قسمت کلنوهومرال، اکرومیو-کلاویکولار و استرنوکلاویکولار است.آرتریت پیوژن شانه آرتریت پیوژن مفصل شانه، ناشایع است و غالباً در بچه ها و به علت گسترش ار ستومیلت رخ میدهد. علایم بالینی مثل سایر آرتریت های عفونی است. . آرتریت روماتوئید شانه مفصل شانه در RA به طور شایعی درگیر می شود؛ اگر چه شیوع درگیری آن به اندازه شیوع درگیری در سایر مفاصل محیطی نیست. علایم بالینی شامل درد موضعی، سفتی مفصل، ضخیم شدن غشا سینویال، گرمی موضع و محدودیت حرکات میباشد. علامت دیگر در درگیری RA شانه آتروفی عضلات دلتوئید است که باعث صافی شدن (Flattening) حاشیه شانه میگردد. علایم دیده شده در رادیوگرافی ها شامل کم شدن دانسیته استخوانهای اطراف مفصل، کاهش فضای مفصلی و بروز خوردگی های استخوانی است. TB در مفصل شبانه، شیوع کمتری از درگیری سلی در سایر مفاصل مثل فقرات، هیپ و زانو دارد. درد، تورم و محدودیت حرکت و بروز آبسه از علایم آن میباشد.استئوآرتریت مفصل شانه برخلاف بیشتر مفاصل، درگیری DJD مفصل شانه بسیار ناد. است. که علت آن کمبودن فشار روی مفصل است. در صورت بروز، معمولاً یک ریسک فاکتور واضح (مثل ترومای قبلی، نکروز آواسکولار ...) وجود دارد. استئوآرتریت شانه اغلب در افراد مسن دیده شده و در جوانان شایع نیست. شکایت اصلی بیمار، درد ناحیه شانه و قسمت های فوقانی بازو است. در معاینه گرمی و یا تورم و افزایش ضخامت سینویوم وجود ندارد، امّا به علت وجود افوزیون، مفصل متورم است۔ محدودیت حرکات مفصل شانه در معاینه مشخص هستند.در گرافی به عمل آمده از این بیماران، باریک شدن فضای مفصلی، اسکلروز در حاشیه استخوان ها و بروز . استئوفیت ها در حاشیه مفصل دیده می شوند. درمان این عارضه عمدتاً با انجام اقدامات حمایتی صورت میگیرد. در موارد خاصی که ناتوانی ایجادشده برای بیمار بسیار زیاد باشد، عمل جراحی (آرتروپلاستی) صورت میگیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد