عامل اصلی بیماری استنوز کانال چیست….؟؟


عامل اصلی بیماری استنوز کانال چیست….؟؟

عامل اصلی بیماری استنوز کانال چیست....؟؟

 

استنوز کانال

در این سندرم، ایستادن و راه رفتن متعاقب یک زمان مشخص باعث ایجاد درد شدید در ناحیه گلوتئال و اندام تحتانی در یک یا هر دو طرف می شود. علت این درد، فشرده شدن اعصاب و عروق آن در داخل این کانال تنگشده است. در افراد مختلف ابعاد کانال نخاعی متفاوت است. این واریاسیون بیش از همه در ناحیه لومبار دیده می شود. سطح مقطع کانال هم در افراد مختلف دارای اشکال متفاوت میباشد. بنابراین در عده ای افراد این فضا به طور ذاتی کوچک است و حاشیه امنیت بسیار اندکی وجود دارد. اگر در این افراد به دلیلی فضای کانال دچار کاهش شود، بیمار دچار علامت می شود. ایجاد استئوفیت ها و برجسته شدن دیسک بین مهره ای به داخل فضا از عللی هستند که باعث این حالت خواهند شد.به علت تنگ شدن فضا، عروق تغذیه کننده Cauda equina فشرده شده و خونرسانی این قسمت از نخاع دچار اختلال می گردد. این وضعیت در اوایل بیماری گذراست و با نشستن یا خوابیدن برطرف میگردد. شرح حال این بیماران بسیار تیپیک است. بیمار اظهار می دارد که پس از راه رفتن به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه دردی در اندام تحتانی خود احساس می کند و شدت آن به قدری زیاد می شود که بیمار مجبور به نشستن می شود، در اکثر بیماران این علایم حتی با ایستادن به مدت طولانی نیز بروز خواهند کرد. بیماران برای رهایی از درد حتماً باید در وضعیت نشسته و یا خوابیده (در حالی که پاهای خود را در شکم جمع کرده اند) قرار گیرند هنگام نشستن فقرات در وضعیت فلکسیون قرار گرفته و فضای کانال بزرگتر خواهد شد. در معاینات بیمار یافته خاصی وجود ندارد و شاید تنها شواهدی از استئوآرتریت فقرات یافت شود.در کلیشه های ساده رادیوگرافی ممکن است با باریک تر بودن فضای کانال نسبت به حالت طبیعی و هم چنین استئوفیت ها دیده شوند. در این افراد میلوگرافی در حالت ایستاده، نقطه ای از تنگی را نشان میدهد که مانع از عبور ماده حاجب میشود. با قرار گرفتن بیمار در حالت نشسته این انسداد برطرف می شود. CT و MRI وضعیت کانال و فقرات را با جزئیات بسیار خوبی نشان میدهند.یکی از بیماری هایی که ممکن است با این بیماری اشتباه شود، «لنگش متناوب» است. در استنوز کانال برعکس لنگش متناوب، درد حتی با ایستادن طولانی مدت هم ایجاد می شود. بهترین راه تائید تشخیص در استنوز کانال استفاده از میلوگرافی است. علایم خفیف این بیماری با تغییر در رفتار درمان می شود. (مثلاً جلوگیری از ایستادن های طولانی مدت، استفاده از دوچرخه به جای پیادهروی ...). در موارد پیشرفته بیماری برای درمان باید از روش های جراحی مناسب استفاده شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد