عامل ریزش مو در بیماری کچلی سر چیست ؟؟


عامل ریزش مو در  بیماری  کچلی سر  چیست ؟؟

 عامل ریزش مو در  بیماری  کچلی سر  چیست ؟؟

 مخصوص سنین کودکی است به همین جهت بیماری مدارس نیز به آن میگویند. براساس شرایط مختلف به سه شکل مختلف میباشد: ۱ - Echothaix یا اسپورهایی خارج هواسپور در  سطح پوست به حالت میسلیوم در میآید و ساقه مورا سوراخ کرده و داخل ساقه مو تکثیر پیدا میکند و سپس از ساقه مو خارج شده و به صورت اسپورها و میسلیوم در خارج ساقه مو قرار میگیرد. عوامل این T. mentagrophytes M. canis, T. verrucosum, La و T، Tubrum و M, gypseum میباشند.  ضایعات از نوع ماکولی، پاپولی بوده  و همراه با با پوسته و خارش میباشند. ساقه مو شکننده خاکستری می شود به همین دلیل به این بیماری Gray patch ring Worm یا بیماری کچلی لکه های خاکستری گویند یکی از علایم بارز این نوع از بیماری ایجاد آبسه های جلدی و ضایعات kerion میباشند. این فرم بیماری در صورت علم درمان بعد از بلوغ از بین میرود. Endork Rix - ľ اسپورهایی داخل مویی نحوه آلودگی مانند نوع اکنوتریکس میباشد فقط عامل بیماری قادر به خروج از ساقه مو نبوده، ساقه مو به صورت انفجاری میشکند مقطع شکسته مو قبل از خروج به صورت لکه ای سیاه (black dot) دیدهمی شود. عوامل بیماری شامل سه ارگانیسم با منشأ انساندوست .T Violaceum(بدون پیگمان)،T, SOudanense ،T.tOnSurans میباشند. در این فرم کریون کمتر دیده میشود و خارش و ریزش مو وجود دارد. در صورت عدم درمان بعد از بلوغ فقط در جنس مذکر از بین میرود. ۳- میسلیوم هایی داخلی مویی یا FAVUS نحوه آلودگی مانند دو نوع قبلی است. وقتی اسپورها وارد فضای فولیکولی و ساقه مو شدند فقط به صورت میسلیوم تکثیر مییابند عامل M. T. violaceum class T. Schoenleinitiases.Gypseum) میباشند. ایجاد خارش کرده در نهایت ضایعات ضخیم و زردرنگی که به صورت فنجان های برگشته اند به نام Sculata ایجاد میکند. این خارش ممکن است ایجاد عفونت های ثانویه کند. بوی لانه موشی یا پنیر مانده از ضایعات احساس می شود. در صورت علم درمان بیماری در هر دو جنس باقی میماند.

درمان

بهترین دارو داروی گریزئوفولوین است که خوراکی و سیستمیک بوده باید دوز دارویی روزانه را یک جا مصرف کند. اگر عوامل ساپروفیت بیماری را ایجاد کرده باشند از کتوکونازول استفاده میشود. منع استعمال دارو در افراد حامله، مبتلایان به پورفیریا (بیماری کبدی دارند)، نباید مصرف شود همچنین در کسانی که از آنتی کوآگولان و باربیتورات استفاده میکنند باید دوز دارویی را افزایش داد.  موها باید اواسط و اواخر درمان کوتاه شود. شستشوی حداقل دو بار در روز با آب و صابون الزامی است. برای سطح پوست سر باید از پمادهای ضد قارچ مثل ترکیبات ایمیدازول یا یدیدوره به صورت موضعی استفاده کرد.

انواع کچلی

از نظر بالینی کچلی سر به سه شکل دیده می‌شود:۱- اکتوتریکس (Ectothrix) : شایع‌ترین فرم کچلی سر می‌باشد که ضایعات آن قبل از دوران بلوغ دیده شده و به صورت اپیدمی در مدارس شایع می‌باشد. ضایعات منفرد یا متعدد به صورت لکه‌های گرد یا بیضی با حاشیه کاملاً مشخص دیده می‌شوند. موها در محل ضایعه خاکستری رنگ شده و چند میلیمتر بالاتر از سطح پوست شکننده می‌شوند.عفونت اکتوتریکس به سه صورت لکه‌های بدون مو و یا لکه‌های خاکستری (Gray patch) و یا به فرم کریون Kerion (آبسه‌های ملتهب چرکی با ترشحات زرد رنگ) همراه با آدنوپاتی (تورم غدد لنفاوی) دیده می‌شود که عامل قارچی از حیواناتی مانند گاو و گوسفند به انسان منتقل می‌شود. درعفونت اکتوتریکس (خارج موئی) عوامل قارچی پس از ورود در ساقه مو رشد کرده و سپس از مو خارج شده و در اطراف ساقه مو به شکل آرتروکونیدی و کونیدی دیده می‌شوند.عوامل ایجاد کننده اکتوتریکس: میکروسپوروم کنیس (حیوان دوست)، میکروسپوروم جیپسئوم (خاک دوست)، ترایکوفیتون منتاگروفیتس (انسان دوست) و ترایکوفیتون وروکوزوم (حیوان دوست) می‌باشند.۲- اندوتریکس (Endothrix) : عوامل قارچی در داخل مو رشد و تکثیر می یابند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد