عامل مولد تیفوس اپید میک چیست ؟؟


عامل مولد تیفوس اپید میک  چیست ؟؟

عامل مولد تیفوس اپید میک  چیست ؟؟

 عامل مولد آن ریکتزیا پروازکی میباشد که به وسیله شپش به  بدن منتقل می گردد. در حین تغذیه شپش از فرد آلوده، ریکتزیا وارد مجرای روده شده و از آنجا با مدفوع شپش به خارج دفع میشود و از طریق زخم محل نیش شپشی، خراش های جلدی و یا از راه مالیدن دست های آلوده به مدفوع در چشم وارد بدن انسان می شود.  همچنین گرد مدفوع شپش هم میتواند از راه تنفس انسان را آلوده کند. این میکروارگانیسم برای خود شپش هم بیماری زا میباشد و باعث کوتاهی عمر آن میگردد.تیفوس یک بیماری حاد تبدار ناشی از باکتری ریکتزیا و منتقله از حشرات آلوده است. این بیماری دارای سرایت فرد به فرد نیست. این عفونت ممکن است پوست، دستگاه عصبی مرکزی، لوله گوارش و عضلات را درگیر سازد.به طور کلی چند نوع تیفوس داریم. تیفوس اپیدمیک یا شپشی که عامل آن ریکتزیا پرووازکی می‌باشد، شایعترین نوع تیفوس است که توسط شپش طی چرخش شپش-انسان به انسان منتقل میشود. همچنین تیفوس آندمیک یا تیفوس ککی یا تیفوس موشی که عامل آن ریکتزیا تیفی است، نوع دیگری از این بیماری است.در این بیماری عفونت سیستمیک و ضعف و خواب آلودگی شدید دیده میشود و تب به مدت دو هفته ادامه دارد. این بیماری بسیار شدید بوده و اغلب در افراد بالای ۴۰ سال کشنده است. در طی اپیدمی ها میزان مرگ و میر بیماری ۶-۳۰ درصد میباشد.عامل بیماری تیفوس اپیدمیک ریکتزیا پرووازکی (Rickettsia prowazekii) می‌باشد. در سیر این بیماری ریکتزیا توسط شپش همراه با خون خورده شده و وارد سلول‌های اپی‌تلیال شپش می‌شود. در آنجا به سرعت رشد و تکثیر نموده و باعث پاره شدن سلول‌های جدار معده شپش می‌شود. سپس ریکتزیا وارد حفره معده می‌شود و سرانجام به خاطر پاره شده سلول‌های جداره آن، به داخل هموسل (حفره عمومی بدن) وارد می شود.ریکتزیا همراه مدفوع شپش دفع می‌شود که مالیدن یا خاراندن این مدفوع روی زخم یا غشای مخاطی ضعیف (مانند ملتحمه چشم)و یا حتی استنشاق گرد مدفوع خشک شده باعث ابتلای انسان می‌شود. بنابراین انسان از طریق مدفوع یا شپش له شده به بیماری مبتلا می‌شود نه از طریق گزش شپش و انسان به عنوان مخزن بیماری تلقی می‌شود.شپش آلوده پس از ۱۴-۱۰ روز به علت آلودگی میمیرد ولی ممکن است قدرت حیات ریکتزیا در شپش مرده تا هفته‌ها حفظ شود. در انسان میکرب می تواند بدون هیچگونه نشانه‌ای سالها به صورت عفونت پنهانی باقی بماند . بیماری می تواند بعدها به شکل خفیف بروز کند .در تیفوس شپشی بیماران در مرحله تب و احتمالاً ۲ تا ۳ روز بعد از طبیعی شدن درجه حرارت بدن قادر به آلوده کردن شپش هستند . شپشها معمولاً ۲-۶ روز بعد از خونخواری آلوده کننده هستند .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد