عدم مصرف مواد در درمان اعتیاد


عدم مصرف مواد در درمان اعتیاد

عدم مصرف مواد در درمان اعتیاد 

  توقف مصرف مواد و انجام فرآیند سم زدایی تنها گام های اولیه راه دراز به سوی زندگی بدون مصرف مواد است. علائم ترک که با توقف مصرف مواد روی می دهند می توانند ناخوشایند و خطرناک باشند. ولی مصرف نکردن مجدد مواد در درازمدت هم میتواند بسیار دشوار باشد. افراد معتاد باید راه های سر کردن با موقعیتها و احساس هایی را بیاموزند که آنها را به مصرف مواد میکشاند. شاید چالش انگیزترین بخش درمان اعتیاد درک این نکته است که مصرف هر ماده به احتمال زیاد بازگشت به اعتیاد است. پرهیز بسیار مهم است.درک این که کسی مشکل مصرف مواد دارد و دریافت کمک  برای او تنها بخشی از مبارزه  ضد اعتیاد است، دولت و سازمان های اجتماعی را وادار می کند تا برای جلوگیری از گسترش اعتیاد به مواد محفلی تلاش کنند.برنامه‌های دوازده قدم مجموعه‌ای از اصول هستند که اقدام‌های لازم برای بهبودی از اعتیاد به مواد مخدر، اجبار به مصرف، و اعتیادهای رفتاری را در اختیار ما قرار می‌دهد. برنامهٔ ۱۲ قدم معالجهٔ پزشکی نیست بلکه بهبودی از این طریق بر اساس تجربیات افرادی است که مبتلا به بیماری اعتیاد بوده و موفق به یافتن راه حلی در جهت بهبودی شده‌اند.انجمن روان پزشکان آمریکا کارکرد ۱۲ قدم را چنین خلاصه کرده است:اقرار به اینکه یک معتاد توانایی کنترل اعتیاد و اجبار به مصرف خود را ندارد. باور اینکه تنها یک نیروی برتر می‌تواند توانایی لازم را برای آنها فراهم کند. مرور خطاهای گذشته به کمک یک راهنما یا یک عضو با تجربه. جبران خسارت اشتباهات گذشته. یادگیری روش زندگی جدید با استفاده از الگوهای رفتاری جدید. کمک به معتادان درحال عذاب دیگر که از همان اعتیاد و اجبار به مصرف رنج می‌کشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد