عشبه (Smilax Spp),درمان کننده بیماری های پوستی در طب سنتی!!


عشبه (Smilax Spp),درمان کننده بیماری های پوستی در طب سنتی!!

عشبه (Smilax Spp),درمان کننده بیماری های پوستی در طب سنتی!!

عشبه (Smilax Spp)

اسامی عمومی دیگر : ریشه عشبه bvn-bنامهای علمی دیگر : S.sarsaparilla; S.root; S.aristolochiifalia; S.vegellii S. officinalisنوع گیاه: بوته و درختچه.نام خانواده: خانوادهٔ (Lilaceae).نوع گیاه: بوته و درختچه.قسمت مورد استفاده: ریشه و ریزم.مواد متشکله موثر: سایوانین گلی کوزیدها (سارساپونین، اسمیازنین)، قسمتهای غیرقندی حلقه استروئید(سارساپوژنین و ایزوسارساپوژنين)، فيتوسترول (سيتوسترول و استیکماسترول)، رزین، روغن فرار و قسمتقندی (گلوکز و رامنوز).gfghnخواص درمانی: عشبه را در درمان رماتیسم، سیفلیسر و بعضی بیماریهای پوستی و به عنوان صاف کنندهٔ خونموارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: دارو پزشکان سنتی آن را برای معالجه التهابات و نقرص توصیه نموده اند. اثر اصلی آن تسریع جذب داروها می باشد و از همین جهت در بعضی از فرمولهای داروئی وارد می شود. افزون بر این در نوشابه های غیرالکلی نیز از آن استفاده می گردد و به عنوان پر کرسور جهت سقز کورتیزون و سایر استروئیدهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد مقدار و دستور مصرف: مقدار 4-۱ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: مقدار زیاد آن ایجاد حساسیت می نماید و نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرفشود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد