عفونتهای اختصاصی دستگاه ادراری-تناسلی /قسمت اول


عفونتهای اختصاصی دستگاه ادراری-تناسلی /قسمت اول

عفونتهای اختصاصی دستگاه ادراری-تناسلی

 شامل توبرکولوز، سیستیت غیرباکتریایی و شیستوزومیازیس میباشد.TBمعمولاً در بالغین جوان با شیوع بیشتر در افراد مذکر دیده می شود. راه انتقال عفونت معمولاً هماتوژن بوده و کلیه و پروستات، مکان های اولیه عفونت سلی دستگاه ادراری می باشند؛ که سپس ارگانیسم از طریق بالارونده (مثلاً از پروستات به مثانه) یا پایین رونده (کلیه به حالب، پروستات به اپیدیدیم)، در سیستم ادراری منتشر میشود.کلیه ها: تا زمانی که ضایعه، کالیس ها یا لگنچه را درگیر نکرده باشد، علایم بالینی وجود ندارد. پس از آن در صورت ورود چرک به سیستم ادراری، علایم تحریکی ظاهر می شود. با پیشرفت بیماری تمام کلیه ها از نکروز کازئوز پر می شوند.حالب: حالب، فیبروزه شده و کوتاه و مستقیم می شود همچنین دهانه ورودی آن به مثانه، اغلب به علت کشیدگی، طرح سوراخ گلف به خود میگیرد که مشخصه نارسا بودن دریچه حالب میباشد.مثانه: در مراحل اولیه، تحریک پذیری و بی ثباتی مثانه دیده می شود. در مراحل انتهایی، مثانه فیبروزه شده و  contracture آن منجر به تکرر شدید ادرار به علت کاهش ظرفیت مثانه می شود. پروستات: درگیری پروستات معمولأ درد وجود ندارد. معمولأ در لمس، ندول سفت به علت فیبروز وجود دارد. ارگانیسم می تواند  از طریق وازدفران، اپیدیدیم را  درگیر سازد که خود ممکن است آبسه تشکیل داده، از طریق سطح پوست اسکروتوم باز شود. تورم دوکی شکل وازدفران که نمایی شبیه دانه تسبیح به خود میگیرد، ناشی از توبرکول های سلی است. در خانم ها سالپنژیت، اندومتریت و سرویسیت سلی از تظاهرات سل سیستم تناسلی می باشد.وجود کلسیفیکاسیون همراه تخریب نسجی در کلیه، حالب و پروستات به شدت به نفع سل است اما  تشخیص نیست علائم بالینی در هر یک از شرایط زیر باید به وجود سل فکر کرد: ۱ - سیستیت مزمن غیر پاسخ دهنده به درمان. ۲- پیوری استریل در رنگ آمیزی متیلن بلو و کشت ادرار (پیوری استریل مساوی TB است مگر خلاف آن ثابت شود).۳-هماتوری آشکار یا میکروسکوپی . ۴- بزرگی و غیرحساس بودن اپیدیدیم همراه با وازدفران به شکل دانه های تسبیح ۵ - سفتی یا ندولاریتی پروستات به خصوص در فرد جوان، علائم آن غیر اختصاصی و شامل بی حالی و ضعف، تب، تعریق شبانه، همراه با علایم تحریکی (در صورت ابتلا مثانه) و گاهی درد مبهم پهلوها و کولیک کلیوی (به علت حرکت لخته خون یا سنگ در صورت ابتلای کلیه ها) میباشد. گاهی درد به هنگام پرشدن مثانه (در صورت زخمی شده مثانه)، دیده میشود. در کمتر  از نیمی  از بیماران مبتلا سل فعال درجای دیگری از بدن یافت میشود. وجود سینوس ترشحی در اسکروتوم ناشی از اپیدیدیمیت سلی پاتوگونومونیک اپیدیدیمت سلی است. علائم آزمایشگاهی در ۶۰ در صد موارد AFB در رسولی تغلیظ شده ادرار یافت میشود. کشت ادرار صبحگاهی در بیشتر بیماران مثبت است، آنمی و ESR بالا در سیر بیماری دیده می شود. یافته های رادیولوژیک CXR به منظور تعیین وجود همزمان سل ریوی گرفته میشود. در عکس ساده شکم، بزرگی کلیه، محوشدن سایه است دیده شود. کلسیفیکاسیون منقوط در کلیه، سنگها ادراری (بیش از ۱۰٪) و اجسام بزرگ در پروستات در اثر سل دیده می شوند. در IVU یافته های زیر به نفع درگیری TB است - ظاهر بیدخورده (moth-eaten) در کالیس های زخمی گرفتار ۲- انسداد یک یا بیشتر از کالیس ها. ۳- گشادی کالیس ها ناشی از فیبروز و انسداد حالب. ۴- حفره های آبسه که با کالیس ها در ارتباطند.۵ - تنگی های منفرد یا متعدد حالب و کوتاه شدن و در نتیجه مستقیم شدن حالب ۶- فقدان عملکرد کلیوی ناشی از انسداد کامل حالب وتخریب کلیه (اتونفرکتومی)ادامه عفونتهای اختصاصی دستگاه ادراری-تناسلی /قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد