عفونت حاد کلیه چگونه ایجاد میشود؟!


عفونت حاد کلیه چگونه ایجاد میشود؟!

عفونت حاد کلیه چگونه ایجاد میشود؟!

عفونت حاد کلیه

عفونت حاد کلیه  ممکن است یک کلیه و یا هر دو را درگیر کند و از آن جا که میکروب های بیماری زا از طریق مجرای ادرار خود را به مثانه می رسانند، تثبیت عفونت بستگی به کیفیت سیستم های دفاعی مثانه خواهد داشت که این عوامل عبارتند از: مناسب بودن نحوه خروج ادرار و هماهنگی عضلانی در این زمینه، خاصیت ضدمیکروبی ادرار و عواملی که چسبندگی میکروبها را به سلولهای سطحی غیرممکن یا ممکن میسازند. پس از آن که میکروبهای وارد شده به مثانه تکثیر یافتند و موجب ایجاد عفونت در آن شدند، این که عفونت بتواند از طریق میزنای خود را به کلیه ها برساند یا نه، بستگی به چند عامل دارد از جمله: توانایی بیماری زایی میکروب، برگشت ادرار از مثانه به کلیدها، کیفیت میزان انقباض مثانه و درجه حساسیت کلیدها نسبت به عفونت.علائم معمولی در عفونت حاد کلیه عبارت است از: لرزش تکان دهنده، تب متوسط تا شدید، درد دائمی یک طرفه یا دو طرفه در پهلوها، تکرر ادرار، شب ادراری، بی اختیاری در ادرار، سوزش ادرار، بی حالی و ضعف شدید، تهوع، استفراغ و گاه حتی اسهال، در عفونت حادکلیه در کودکان کم سن و سال، اغلب از درد مبهم در شکم شکایت می شود.کليه ها که ادرار را توليد مي کنند .لوله هاي ميزناي که ادرار را از کليه ها به مثانه انتقال مي دهند .پيشابراه که لوله باريکي است که ادرار از اين طريق به خارج از بدن هدايت مي شود .دستگاه ادراري در واقع به دو قسمت تقسيم مي شود . قسمت تحتاني که شامل مثانه و پيشابراه مي باشد و قسمتهاي بالاتر از مثانه نيز دستگاه ادراري فوقاني ناميده مي شود . اکثريت عفونت هاي ادراري در قسمت تحتاني ايجاد مي شود . چرا که ورود ميکروبها به اين قسمت سريعتر و راحت تر مي باشد . در بانوان بعلت شکل دستگاه تناسلي – ادراري ، عفونتهاي ادراري بسيار شايعتر است . عفونتهاي ناحيه تحتاني معمولاً مشکلات جدي ايجاد نمي کنند .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد