علائم بارداری چه زمانی خود را ظاهر می سازند؟


علائم بارداری چه زمانی خود را ظاهر می سازند؟

علائم بارداری چه زمانی خود را ظاهر می سازند؟

  ترکیب یک سلول تخمک زن با سلول اسپرم مرد را گویند. این عمل به طور معمول در طول لولهٔ تخمدان رخ می دهد. بعد از نزدیکی و انزال مرد، اسپرمها به طرف رحم و لوله تخمدانی حرکت می کنند و اگر در همین زمان سلول تخمکی آزاد شده باشد لقاح صورت میگیرد. بداخل آن آماده سازد. بنابراین از بین میلیونها اسپرم وارد شده به دستگاه تناسلی زن، تنهایکی باعث باروری تخمک می شود. در موارد نادری ممکن است همزمان دو تخمک از دو تخمدان آزاد شده و در نتیجه با دو اسپرم لقاح یابند که نتیجه این پدیده، دوقلوهای غیرهمسان هستند.  هر کدام از سلولهای تخمک یا اسپرم دارای ۲۳ عدد کروموزوم می باشند که پس از ترکیب با یکدیگر، یک سلول تخم ۴۶ کروموزومی بوجود میآورند. تخم در طی چند روز از طول لوله تخمدان گذشته و طی این مدت تقسیمات سلولی متوالی ادامه پیدا می کند و در نهایت تودهای سلولی بنام بلاستوسیست وارد رحم شده و در دیوارهٔ آن جای  می گیرد . از تخمک گذاری تا لانه گزینی تخم در رحم هفت روز طول می کشد. علائم بارداری چه زمانی خود را ظاهر می سازند؟ظهور علائم بارداری به هورمون hCG بستگی دارد در واقع به میزان چسبندگی تخمک بارور به رحم بستگی دارد. علائم تخمک بارور شده در برخی زنان قابل احساس است. کاشت 10-8 روز بعد از تخمک گذاری انجام می شود. هورمون hCG در ابتدا در خون حدود 4-3 روز بعد از کاشت یا 10-9 روز بعد از تخمک گذاری ظاهر می شود. پیش از پریود نشدن و انجام آزمایش بارداری، تشخیص علائم فیزیکی و ربط دادن آن ها به بارداری کار سختی است.پریود نشدن اولین علامت واضح بارداری است. اما برخی خانم ها با توجه به علائم و تغییرات فیزیکی پیش از پریود نشدن بارداری را تشخیص می دهند. این علائم برای خانم هایی که پریودی نامنظمی دارند مهم است. علائم بارداری قبل از پریود را بشناسید.علائم بارداری که شما حس می کنیدعلائم اولیه بارداری- چند روز بعد از لقاح، جنین در رحم کاشته می شود. در اینجا اولین علائم بارداری ظهور می کنند. خانم احساس گرفتگی عضلات دارد و لکه بینی مشاهده می کند. لکه بینی تا یک یا دو هفته بعد از کاشت تخمک بارور اتفاق نمی افتد. لکه بینی خونریزی کاشت نیز نامیده می شود و گاهی با پریودی اشتباه گرفته می شود اما به اندازه پریودی خونریزی زیاد نیست.- هنگام که لکه بینی اتفاق می افتد تغییر در سینه ها نیز حس می شود. این تغییرات شامل حساس شدن، سوزش و ورم کردن می باشد.- یکی از رایج ترین تغییرات فیزیکی در ابتدای بارداری خستگی است. هنگامی که باردار می شوید، سطح پروژسترون افزایش می یابد. پروژسترون باعث خستگی در ابتدای بارداری می شود- میزان استروژن نیز در ابتدای بارداری افزایش می یابد. استروژن باعث حالت تهوع و از دست دادن اشتها می شود.- کاهش قند خون و فشار خون باعث سرگیجه و ضعف می شود. برخی خانم ها پس از تجربه این حالت به پزشک مراجعه می کنند.جدول زمانی برای نشانه های بارداری که ممکن است حس کنیدتغییراتی که اتفاق می افتد یک هفته بعد از بارداری خود را نشان میدهند. از آن زمان تا آخر بارداری تغییرات فیزیکی کاملا مشهود هستند.- 12-6 روز بعد از باردار شدن: کاشت تخمک بارور باعث گرفتگی عضلات می شود. - 14-7 روز بعد از باردار شدن: سینه ها حساس و سنگین می شوند و احساس سوزش در آن ها وجود دارد. - 14-7 روز بعد از باردار شدن: احساس خستگی به خاطر افزایش پروژسترون، کاهش قند خون و فشار خون - 14-7 روز بعد از باردار شدن: افزایش استروژن و حالت تهوعزمانی که خانم ها علائم بارداری را مشاهده می کنند متفاوت است. معمولا علائم اولیه بارداری تا بعد از انجام آزمایش بارداری یا پریود نشدن مشهود نیستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد